Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Makamsal viyolonsel öğretiminde popüler müzik eserlerinden yararlanma: (orhan gencebay örneği)

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü1, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
734
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada makamsal viyolonsel eğitiminde kullanılması bakımından, popüler müzik eserlerinden yararlanılmasına ilişkin bir yaklaşım araştırılmıştır. Araştırma tarama modellerinden birisi olan – tekil tarama modeline göre desenlenmiştir. Eserlerinde makamsal yapıların detaylı olarak işlenmesi, yaylı sazlar için yazılan partilerin batı icra tekniklerine göre düzenlenmiş olması ve çeşitli düzeylerde seslendirme becerilerini içermesi, araştırma için "Orhan Gencebay" eserlerinin seçilmesinde belirleyici unsurlar olmuştur. Verilerin elde edilmesinde, çalışmanın geçerliliğini yansıttığı varsayılan, "Berhudar Ol" albümünde yer alan yaylı saz icralarına yönelik bölümler 5 şarkı ve 8 pasaj olarak belirlenmiştir. Bu bölümlerin müzikal analizleri yapılarak, yay kullanımı, pozisyon kullanımı, parmak kullanımı, tel kullanımı vb. teknik açılardan uygun bir anlatım şekli ve terminoloji ile makamsal viyolonsel öğretiminde kullanılabilecek şekilde düzenlenerek sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; seçilen pasajların melodik yapı ve icra tekniği açısından, geleneksel kaynaklarda ve viyolonsel metotlarında da kullanılan, öğrenciye kazandırılması hedeflenen, farklı makam dizilerinin farklı kararlardan seslendirilmesi, farklı aralıkların ve ritmik kalıplarının seslendirilmesi, yay kullanımı, pozisyon kullanımı, tel değişimi vb. gibi birçok beceriyi ihtiva ettiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this research, an approach to taking advantage of popular musical creations in modal violoncello instruction is researched by scanning method. In Orhan Gencebay's songs, modal creations processes in detail and writed parts for strings which contains different playing abilities are prepaired according to western musical techniques. These factors are been decisive for selecting Orhan Gencebay's songs for the research. In the process of acquiring datas, selected eight passage for strings from five songs through 'Berhudar ol' album which supposed shows the the validity of the study were musically analyzed and technically prepaired and presented in terms of using bow, hand-finger positions and strings etc. to be used in modal violoncello instruction. As the result of these analyses, it is concluded that selected passages include a lot of skills that thought to be gained to students like playing different mods on different notes, playing different intervals and rhythms, using bow, hand positions and strings etc. as used in traditional resources and methods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :