Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihe tanıklık eden bir manzume: kilisli rûhî’nin târîh-i ibret-nümâ’sı

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
656
DOI :
Özet Türkçe :

Edebiyat ve tarih arasındaki ilişki inkâr edilemez bir gerçektir. Edebî ürünler kimi zaman tarihi kayıtlara geçmemiş olayları konu edinebilirken, kimi zaman da tarihi kayıtlara geçmiş olayları daha ayrıntılı şekilde ileriki zamanlara ulaştırır. Bu türden edebî metinler, tarihi kayıtların bağlamdan uzak olan anlatımlarına bir canlılık kazandırmaları ve tarihe şahitlik etmeleri bakımından önemlidir. Bu açıdan Kilisli Rûhî tarafından yazılmış "Târîh-i ibret-nümâ" başlıklı manzume tarihi kayıtlara geçmiş bir olaya tanıklık eden ve bu olaya bağlam kazandıran bir metindir. Çalışmada edebî metin ve tarih ilişkisi üzerinde durulmuş; 18. yüzyılın son çeyreğinde Kilis ve çevresinde hüküm süren ve yaptıklarıyla tarihi kayıtlara geçmiş olan bir idarecinin icraatlarının ve feci sonunun anlatıldığı Târîh-i ibret-nümâ" adlı manzume incelenmiştir. İncelemede metnin genel özellikleri üzerinde durularak metinde geçen olaylar beyitlerden hareketle değerlendirilmiş ve olayların tarihî kayıtlarla ilişkisi belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

Relation between the history and literature is an undeniable fact. Sometimes, literary works may have themes about events that are not mentioned in historical records or they may discuss historical events in more detail and carry them to the future. These kind of literary works important because they witness the history and they revive the plain narration of hisorical records. In that respect, the poem named "Târîh-i ibret-nümâ" which is written by Rûhî from Kilis, bear witnesses to a historical event and gives detailed information about this event. This paper emphasises the relation between the literary work and history , and studies the poem titled "Târîh-i ibret-nümâ" which has a theme about a ruler lived last quarter of the 18th century in Kilis area, who is mentioned in historical records with his actions and his tragic end. In this paper, general features of the poem is studied and events that mentioned in the text ar evaluated according to the couplets and relation with the historical records are stated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :