Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1791 ve 1793 fransız anayasaları’na ilişkin karşılaştırmalı bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
819
DOI :
Özet Türkçe :

1789 Fransız Devrimi'nden sonra Fransa'da yapılan ilk anayasa niteliği taşıyan 1791 Anayasası ile ikinci anayasa niteliği taşıyan 1793 Fransız Anayasası, gerek anayasa hukuku gerekse de siyaset bilimi açısından orijinal ve dikkat çekici bir biçim ve içeriğe sahiptir. 1791 ve 1793 Fransız Anayasaları'nın karşılaştırmalı olarak ele alındığı bu makalede, her iki anayasa, "anayasanın kurgusu ve genel felsefesi açısından", "yasama, yürütme ve yasama-yürütme ilişkisi açısından" ve "yargı ve anayasanın değiştirilmesinde öngörülen yöntem açısından" incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmada esas itibariyle betimleyici bir yaklaşım benimsenmiş ve söz konusu metinlerin bu konularda ne gibi düzenleme ve hükümler öngördükleri ortaya konulmuştur. Bu anayasalarda yasama, yürütme ve yargı güçlerinin nasıl düzenlendiğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi günümüzdeki anayasa tartışmaları bakımından yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca, bu anayasaların değiştirilmelerine ilişkin hükümlerin ortaya konulması ve değerlendirilmesi, söz konusu anayasaların siyasal ve ideolojik niteliklerine dair önemli ipuçları sağladığı gibi, günümüzdeki anayasa değişiklikleri usul ve esaslarına ilişkin tartışmalar bakımından da yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.

Özet İngilizce :

French Constitution of 1791, which was the first constitution of France after the French Revolution (1789), and French Constitution of 1793, which was the second one, have original and remarkable contents and forms in terms of constitutional law and political science. This article, dealing with the aforementioned constitutions comparatively, analyzes and evaluates both constitutions according to their general "structure and philosophy", according to their articles on "legislative and executive powers and the relation between these powers", and also according to their articles on "judicial power and the constitutional amendment procedure". These constitutions have been analyzed and evaluated descriptively through their perspective on these issues. Presenting and evaluating how legislative, executive and judicial powers are established and arranged by these constitutions is also instructive for the reader interested in current constitutional issues and debates. Furthermore, analyzing the amendment procedures of these constitutions is also beneficial for evaluating not only political and ideological character of these constitutions, but also current debates on constitutional amendment procedures and principles.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :