Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 ekonomik krizinin gıda ve tekstil firmaları üzerine etkilerinin finansal oranlar yardımıyla analizi: imkb’de bir uygulama

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
707
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin tekstil, gıda, içki ve tütün sektörleri üzerinde yarattığı etki finansal oranlar aracılığıyla ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İMKB'de işlem gören firmalar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada kriz yılı, kriz öncesi (2004-2007) ve kriz sonrası (2009-2010) dönem karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 23 adet gıda firması ve 28 adet tekstil firmasının bilanço ve gelir tablolarında yer alan finansal veriler kullanılarak yapılan oran analizi ve bağımlı örneklem t-testi sonucunda tekstil sektörü verilerinin genel olarak kriz öncesi ve kriz sonrası arasında anlamlı bir farklılık taşıdığı dolayısıyla krizden etkilendiği ancak gıda, içki ve tütün sektörünün kriz öncesi ve kriz sonrası dönem bakımından anlamlı bir farklılık taşımadığı dolayısıyla krizden etkilenmediği sonucuna varılmıştır. Tekstil sektöründe likidite oranları, faaliyet oranları, karlılık oranları ve mali yapı oranları bakımından genel olarak olumsuz yönde değişimler yaşandığı görülürken gıda sektöründe ise başta likidite oranları olmak üzere belirli oranlarda kriz yılında yaşanan düşüşlerin kriz sonrasında genel olarak kriz öncesi trendi yakaladığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, we tried to figure out the effects of 2008 global economic crisis on textile, food, drink and tobacco sectors by the financial ratios. It was analyzed the period of crisis, the pre-crisis (2004-2007) and post-crisis (2009-2010) in the study that conducted on the listed firm in IMKB. As a result of the ratio analysis and paired sample t-test on 23 food firms and 28 textile firms generally textile firms have a significant difference between the pre-crisis and post crisis so it can be said that these firms were affected by the crisis whereas food, drink and tobacco sectors don't have a significant difference between the pre-crisis and post crisis so it can be said that these firms weren't affected by the crisis. while experiencing negative changes in textile sector in terms of the liquidity ratios, activity ratios, profitability ratios and financial leverage ratios, in the food sector reductions of specific ratios particularly liquidity ratios in the crisis was captured by the pre-crisis trend.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :