Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algılanan örgütsel desteğin örgütsel bağlılığa etkisi: imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletme örneği

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Osmangazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bölümler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
695
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel destek yaklaşımı çalışanların çabalarındaki artış miktarını, örgütlerin çalışanların katkılarını ödüllendirmede ne derece istekli olduğu ve sosyo-duygusal ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığıyla ilişkilendirmektedir. Örgütsel bağlılık ise örgütün varlığını devam ettirebilmesi ve personelin daha uyumlu ve verimli çalışmasına katkı sağlamaktadır. Literatür, Örgütsel destek algısı ve örgütsel bağlılık arasında belirli bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Bu çalışma, örgütsel destek algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletme bağlamında odaklanmaktadır. Araştırma, yönetici ve işçileri içeren 323 çalışan arasında, Uşak ilinde, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede yapılmıştır. Araştırmada, örgütsel desteğin, örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılığın boyutlarından duygusal, devam ve normatif bağlılığı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla basit regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma örgütsel destek ile örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını ortaya koyarken, örgütsel destek algısı ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır.

Özet İngilizce :

The organizational support theory supposes that the increased work effort is related to organizations willingness to award their employees' contributions and meet their socio-emotional needs. Organizational commitment helps organizational survival as well as employee conformity and productivity. Literature indicates a relationship between perceived organizational support and organizational commitment. This study focuses on this relationship in a business operating at manufacturing industry. This research has been conducted in a private factory operating in manufacturing sector of the city of Usak. The factory has 323 employees including white and blue collars. Simple regression analysis has been used to measure the effect of perceived organizational support on organizational commitment and its subcategories such as affective, continuance and normative commitment. The research has found a positive and significant relationship between perceived organizational support and organizational commitment, affective commitment and normative commitment. Perceived organizational support has not been found to be significantly related to continuance commitment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :