Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anayasacılık hareketleri, kapitalizm ve osmanlı

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmadaki temel amaç, Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda başlayan ve özellikle hukuki alana hasredilen yenilik hareketlerinin neden başarıya ulaşamadığını tespit etmektir. Çalışma bu amaçla insanlık tarihinin seyrinde yaşanan ve dönüm noktası olarak kabul edilen önemli gelişmeleri, bu gelişmelerin yarattığı yeni iktisat zihniyetini ve bu iktisat zihniyetinin devlet birey ilişkisi ve hukuk devleti bağlamında belirlediği yeni toplumsal kurumların ortaya çıkışını ve bu durum ile Osmanlı'daki anayasacılık hareketlerinin mukayeseli olarak incelenmesini kapsamaktadır. Çalışma'da konu ile ilgili özellikle iktisat zihniyeti, iktisat ahlakı, modernizm, kapitalizm, burjuvazi ve anayasacılık hareketlerinin doğuşu ve gelişmesi konulu kitap, dergi ve makale gibi ikincil kaynaklar taranmış ve ulaşılan bilgiler yorumlanarak kullanılmıştır. Çalışmanın genelinde elde edilen bulgular, iktisadi alanda yaşanan gelişmelerin mevcut iktisat zihniyetlerini değiştirdiği, değişen iktisat zihniyetlerinin ise yeni ekonomik sistemler oluşturduğu ve bu ekonomik sistemlerin de başta hukuk alanında olmak üzere kendine has kurumlar oluşturduğudur. Çalışmanın özelinde elde edilen bulgular ise Osmanlı Devleti'ndeki mevcut iktisat zihniyetinin, Batı'dakine benzer şekilde değişip dönüşmediği ve bu sebeple Osmanlı'da, Batı'daki gibi bir kapitalist sistem ve burjuva sınıfının oluşmadığı, ekonomik anlamda bu dönüşüm yaşanmadan kapitalist sisteme has hukuki kurumların ithal edilmeye çalışılmasının bu hukuki kurumları icat eden ve koruyan sınıfın yokluğundan dolayı yerleşip olgunlaşamamasına sebep olduğudur.

Özet İngilizce :

The history of mankind has been shaped by transition from hunting and gathering to settled life(i.e. to simple agricultural production), industrial revolution, the change that the technology created by this revolution brought in terms of cultivating land(transition to modern agriculture) and finally the emergence of modern capitalist system. This historical process came together with the conception of plus-product,which first emerged following the transition to settled life and then got completely set along with industrial revolution, and the issue of sharing this plus-product. People used to earn their living by hunting and gathering in a process starting 2 million years ago(i.e. from Paleolithic Era) and continueing until 8000 AD(i.e. until Neolithic Era).This era came to an end with people's starting to grow food in addition to hunting and gathering. Later, Medieval economic mentality which had had a stable,idle and unrationalized understanding of economy dominated the life of economy for a long while. In the West was a process of transition and transformation -which got started by geographical discoveries that the adventurers of 15th and 16th centuries had made in the hope of seeing new places and obtaining unexpected wealth there ,and accelarated in 17th century ,and eventually peaked thanks to industrial revolution in 18th century. In this proces, a new mentality began to develop in the West.The name of this new mentality was the mentality of ''profit'' and ''enterprise''. Putting an end to Medieval mentality and expressing rationally earning money by means of using reasonable methods of production and commerce, this new rationalized mentality caused many a change in the fields of economy, sociality and law in the West. Industrial revolution and capitalist system caused by a newly-shaped economic mentality in the West created a social class which was itself called 'bourgeoisie'. Having emerged in Europe following industrial revolution and capturing an important portion of production means, this dynamic class of capitalist system always acted in the incentive of defending itself against governmental power. As a result of this incentive, in the West, limiting state's power by individuals' rights and liberties, establishing basic rights and liberties in accordance with natural law theory and puttin them under a legal guarantee, constitutional state and constitutionist movements –as a way to realize these all- came into being.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :