Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E - dönüşümlerin temelini oluşturan işlemlerin değişik sunucular üzerinde çalışma sürelerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Gazi Ünv, End. Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğtimi1, Kırıkkale Gazi Endüstri Meslek Lis., Bilişim Teknolojileri2
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik web sayfalarında kullanılan statik içeriklerin dinamiğe dönüştürülmesi ve tüm sektörlerin işlerini bu platform üzerinde sürdürmesi tüm maliyetleri ve harcanan zamanı azaltmaktadır. Bu çalışmada, nesne tabanlı programlama, standart programlama ve fonksiyon-prosedür tabanlı programlama teknikleri ile geliştirilen ve e-dönüşümlerde sıklıkla kullanılan veritabanlarıyla etkileşime geçme, dosya sistemleri, anlamlı grafikler üretme işlemlerini kapsayan kod düzenleri, dinamik programlama yöntemi çerçevesinde ve PHP web programlama diliyle hazırlanarak çeşitli platformlarda performans testine tabi tutulmuştur. Her bir işlem için geliştirilen kod düzenleri, donanımı ve sistem yazılımları farklı olan üç adet sunucu bilgisayarda ve farklı zamanlarda 1000'er kez çalıştırılmıştır. Kod düzenlerinin çalıştırılması sonucunda, performansı belirlemek için her adımda kodların çalışma süreleri mikro saniye cinsinden elde edilmiş ve sunucu bilgisayarlarda depolanmıştır. Elde edilen bu verilere öncelikle homojenlik testi uygulanmıştır. Kodların çalışma sürelerinin, sunucu bilgisayarlara ve oluşturulan kod düzenine ne kadar bağlı olduğu ve oluşturulan kod düzenlerinden hangisinin daha iyi sonuç verdiği faktöriyel düzende varyans analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda istatistik olarak önemli olan ortalama farklılıklarının hangi alt grupların lehine olduğu, ortalamalar arasındaki farklılıkları ortalamaların sıralamadaki konumunu dikkate alarak değerlendirmeyi amaçlayan Duncan çoklu karşılaştırma testi ile saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, e-dönüşümler için hazırlanmış web sayfalarında nesne tabanlı kodlamanın kullanılması ve sunucu bilgisayarların Linux işletim sistemine sahip olması gerçekleştirilen işlemin süresini kısalttığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Transfor mation of static contents used on the classic web pages and all sectors' maintaining their studies on that platform lessen all the costs and used time. Users have problems, during the usage of internet platform, on the order of knowledge settlement and on the reaching to the knowledge in a fast way. On the success of e-transformation platform, the role of code project is important because of this point of view. At this project, the schedule based on object, standart programme and interaction with databases used oftenly for e-transformation and improved with function-procedure based programme techniques, file systems, code orders covering meaningful graphic production procedures have been subjected to performance test on various platforms by being prepared with PHP web programme language and at the frame of dynamic programme method. Code orders improved for each operation were operated 1000 (a thousand) times at three server computers whose rigging and system software were different from each other. As a result of operation of code orders, working times of codes have been examined in terms of micro-seconds and stored in server computers. In order to make that clear, internet usage density and in order to bring the obtained results to safe mode, sample procedures were operated to the code orders two times, totally, at the time which is the most probably dense usage times of internet 09:00-16:00 hours and the most probably rare usage times of internet 02:00-06:00 hours. Firstly, homogeneosity test has been operated to the obtained results. How about the dependence on mode code order and to server computer of codes' working times and the which code order has given the better result issues were examined on factorial order by the help of variance analyze technique. On the consequence of calculation made by variance analyze technique on the factorial order, which sub-groups are advantageous in terms of important average varieties has been obtained statically with Duncan alternative comparison test aiming to examine the differences between averages by analyzing the place of averages at the enumeration. As the result of made analyze, on the issues of connection to MySQL database and the operation of SQL inquiry, it has been seen that Linux operating system's servers were the fastest. During the realization of the procedure, the hardware qualities of server computers are not as effective as used system and appliance softwares. Again, at the SQL inquiries' operation, while web pages were programmed, the usage of objectbased code order caused to be operated faster than the other code orders. On the procedure of file system and interaction with servers, it has been seen that hardware qualities of server computer were not as effective as used system and appliance software. It has been seen that the usage of each code order is suitable for this procedure. In web placement, at the procedure of solutionary graphics production, Linux operating system servers have been the fastest server types. On the programming of this procedure, the usage of object-based code order or functional code order increased the speed of realization of procedure. All the servers for the registration adding treatment to the database were labelled as direct proportional with the density of internet usage. For installing file treatment to the servers, the servers having Windows 2003 Server operating system were labelled as direct proportional with the density of internet usage. It was found that internet usage was unimportant in order to produce solutionary graphic on the web environment. As the result of this examination, it has been seen that the usage of object-based coding on the web -pages and server computers possessed Linux operating system shortens the time of procedure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :