Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gıda ürünleri ve içecek sanayinin ekonomik özellikleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
904
DOI :
Özet Türkçe :

İhtiyaçların sıralamasında gıda ve içecek ihtiyacı, temel ve vazgeçilmez ihtiyaçların başında gelir. Hayatı öneme haiz beslenmenin kaynağı gıda ve içecek sektörüyle kendini gösterir. Bütün dünyada ekonomik kalkınmaya gıda içecek sektörü kaynaklık etmiştir. Gıda ve içecek sanayi geriye ve ileriye bağlantısıyla ekonomik gelişmenin dinamizmini sağlayan bir sektördür. Gıda ve içecek sektörü imalat sanayinin bir alt sektörüdür. Ancak, ekonominin performansı imalat sanayindeki gelişme ile ölçülür. İncelenen dönemde imalat sanayinde yatırım talebi ve kapasitesinin olması gereken oranda artmadığı tespiti yapılmıştır. İmalat sanayinde yatırım talebin ve kapasitenin genişlememesi, dışa bağımlılığı yüksek olan Türkiye ekonomisinde bu bağımlılığın daha da artacağına işaret etmektedir. Dünyanın artan gıda ihtiyacı ile birlikte düşünüldüğünde, uluslararası standartlara uygun ürünler üretme kapasitesine sahip bir gıda ve içecek sanayinin ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olabileceğini ifade edebiliriz. Gıda sektöründe firma sayısının yüksek oluşu, sektörde daha yüksek bir rekabetin olduğunun göstergesidir. TÜİK, 2011 Hanehalkı Bütçe Araştırması'ndan elde edilen sonuçlara göre; Türkiye genelinde hane halklarınıntüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %25,8 oranıyla konut ve kira harcamalarıalırken, harcamaların %20,7'si gıda ve alkolsüz içeceklerden oluşmaktadır. Türkiye genelinde yapılanharcamalar içinde sağlık harcamalarına %1,9 ve eğitim hizmetleri harcamalarına ise % 2 oranında payayrılmıştır.

Özet İngilizce :

At the requirement list, provision for food and beverage comes first as a basic and indispensable need. The food and beverage industry can be seen as the mark of essential source of nutrition. Around the world, it is the food and beverage industry that has been the basis of economic development. The food and beverage industry with backward and forward affiliations is a sector providing for dynamisms of economic development. The food and beverage industry is a sub-sector of manufacturing industry. Economic performance is measured by the development in manufacturing industry. In this study, it is a finding thatinvestment demands and capacity enlargement in the manufacturing industry did not increase at the expected level. In turn, such fact indicates that the external dependency of Turkish economy, which has a high score, would highly likely increase. When it is thought with increasing demand for food in the world, it may be claimed that a food and beverage industry with a capacity of producing goods at international standards can be the steam engine of the economy. According to the 2011 Household Budget Research by TÜİK, across the country the highest score (25,8 %) belongs to housing and renting within the composition of household expenditure, the food and non-alcoholic drinks gets 20,7% of household budget , while health expenditure 1,9 % and education 2%.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :