Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işgörenlerin eğitim düzeyleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı1, Giresun Üniversitesi Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 2
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; işgörenlerin eğitim düzeyleri, turizm eğitimi alma durumları ve hizmet içi eğitim alma durumları ile gösterdikleri örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki farklılıkları belirleyebilmektir. Bu amaçla Ankara'daki üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 556 işgörene anket uygulanmıştır. Söz konusu amaca yönelik olarak uygulanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işgörenlerin bireysel ve çalıştıkları işletmeye ilişkin çeşitli sorular yer almakta olup, ikinci bölümde eğitim düzeylerine ilişkin sorulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise örgütsel vatandaşlık davranışlarını belirlemeye ilişkin 19 ifade bulunmaktadır. Araştırmaya katılanların örgütsel vatandaşlık davranışları ile ilgili görüşlerinin; iki grup içeren değişkenler olan hizmet içi eğitim alma durumu ve örgün turizm eğitimi alma durumu için bağımsız örneklemler için t-testi; ikiden fazla grup içeren değişken olan eğitim düzeyi için bağımsız örneklemler için tek-faktörlü varyans analizi uygulanmıştır. Varyans analizinde grupların ikili olarak karşılaştırılmasında, çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

Global competition have forced companies to develop and adopt competencies such as change management, innovation and to be unique to their own to attain and sustain long term success and productivity. The most important factor that unearths and realizes these competencies is the human resources. And the important human component for the organization could only be raised to a competent level via education. It is also obvious that requirement for developing and sustaining human resources that are well-educated, qualified, highly motivated and eager to work in the sector is important and cannot be overemphasized. Because, to render quality service and achieve customer satisfaction in human based service sector could only be realized by having high quality human resources. Furthermore, the extra voluntary contributions of those well-educated and qualified personnel could greatly enhance productivity and future of the companies for which they are working. At this juncture the importance of organizational citizenship behaviors that is no t of formal job description in the organization arises on to the scene.The major objective of this study is to investigate relationship and determine differences among level of education, whether or not they receive tourism education, and whether or they receive on-the-job training and the behaviors of organizational citizenship they exhibit. For that purpose totally 556 questionnaires have been applied to personnel in 3,4 and 5- star hotels operating in Ankara. The questionnaire is structured in section; In the firs section, questions raised for exploring the individual and organizational characteristics are stated; in the second section; question developed to explore level of education of employees, and finally in the third section, 19 questions have been developed to determine and measure organizational citizenship have been stated to collect raw data for analysis. The questionnaire firstly pilot tested what yielded cronbach-alpha (reliability coefficient of the scale – questionnaire) value of 0,74 and revised version of the questionnaire has yielded Cronbach-alpha value of 0,88, which indicates very high degree of reliability of the tool. To test the differences exists in organizational citizenship behaviors that is measured with two variable that are state of on- the- job training and level of formal tourism education that employees attained has been tested via t-test; for more than two variable difference test ANOVA method has been applied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :