Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu sektöründe sonuçlara göre yönetim: uygulanabilirliği ve sağlayacağı yararlar

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
850
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda birçok ülkede kamu kurumlarının, performans geliştirici faaliyetlere yöneldikleri ve yapılan öneriler doğrultusunda idari işlevlerini yeniden biçimlendirdikleri görülmektedir. Tüm bu çabalar "kamu yönetiminin modernizasyonu" çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu anlamda çalışmanın konusunu modern bir yöntem olan sonuçlara göre yönetim modeli oluşturmaktadır. Sonuçlara göre yönetim modeli yardımıyla, kamu yöneticileri daha uygun kararlar alabilir, yönetilen halkın ihtiyaçlarını görebilir ve geleceklerine uzun vadeli bir görüş açısı ile bakabilirler. Böylelikle kurumlar esnek, şeffaf, etkili ve verimli bir yapı içerisinde yönetilebilirler. Çalışmanın hipotezi, sonuçlara göre yönetim modelinin kamu kurumlarında performansı artıracağı iddiasıdır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı; sonuçlara göre yönetim modelinin önemini ortaya koymaktır. Çalışmada yöntem olarak Dolaylı Teknikler ve Metotlar kullanılmıştır. Teknik olarak yabancı yazılı kaynaklara ulaşılmaya çalışılmış ve sonuçlara göre yönetim modelinin evreleri kapsamlı bir biçimde sunulmuştur. Bu çerçevede konu ile ilgili kavramları açıklayabilmek için özellikle yabancı kaynaklardan yararlanma yoluna gidilmiştir. Elde edilen bilgilere dayalı olarak da; sonuçlara göre yönetim modelinin kamu kurumlarında yönetsel işlevlere katkı sağlayacağı yargısına varılmıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, it is observed that most states are encouraging their institutions to carry out various performances improvement activities, and that those institutions are restructuring their managerial functions accordingly. All these efforts could be viewed in the framework of the "modernization of public administration". In this respect, a modern methodology constitutes the focus of this study that is resultsbased management. Via the results-based management model, public administrators can better see the needs of the governed public, adopt a long-term vision for their future, and make appropriate decisions accordingly. Thus, the institutions can be managed in a flexible, transparent, effective and efficient structure. The hypothesis of this study is the argument that the results-based management will raise the performance. Hence, the aim of this study is to shadow forth the significance of results-based management on administrators of public institutions. The methodology used in the study was Indirect or Nonreactive Methods. Technically the foreign written sources pursed and the stages of the results-based management interceded substantially. In that framework, larger parts of the resources were selected from foreign sources so as to better explain the related concepts. Based on the information, it is concluded that the results-based management model would contribute to managerial functions of public institutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :