Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Likidite krizi sürecinde amerika birleşik devletleri, avrupa birliği’ne üye ülkeler ve türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemi

Yazar kurumları :
Kadir Has Üniversitesi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü1, İstanbul Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü2
Görüntülenme :
696
DOI :
Özet Türkçe :

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kaynaklı mortgage piyasasına bağlı likidite krizi süreci, bu süreçte varlığa dayalı menkul kıymetler ve ABD'deki bankacılık kesiminin sermaye yapısı, yapılandırılmış finansal araçlar ve kredi derecelendirme ilişkisi, mortgage kredilerinin sigortalama maliyetine etkisi ve kısa vadeli LIBOR faiz oralarındaki artışın sonuçları, alınan önlemler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki sonuçları ile Türkiye'de gerçekleşen 2001 krizi sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye, ABD ve AB içerisindeki bankaların likidite krizi sürecindeki durumları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2006-2010 yıllarını kapsamaktadır. Burada kriz sürecinde banka etkinlik sıralamalarının değişimini objektif olarak gözlemlemek hedeflenmiştir. Bankacılık sektöründe etkinlik kavramı, ölçüm yöntemleri ile yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir. Veri zarflama analizinin uygulanması sürecinde karar birimi seçiminde; Türkiye bankacılık sistemindeki kamu ve özel sermayeli mevduat bankaları ile aktif sıralamasında ilk on sırada yer alan ABD ve AB ülkelerine ait bankaların aracılık ve üretim yaklaşımına göre etkinlik analizleri yapılmış, sonuçlarından hareketle karşılaştırmalı etkinlik analizin değerlendirilmesine yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the process of liquidity crisis depending on the USA origined mortgage market, asset-backed securities and capital structure of the USA banking sector in this process, structured financial instruments and relationship of credit rating, effect on the cost of insuring mortgage loans and the results of increase in short-term LIBOR interest rates, the measures taken, the results in European Union (EU) countries and Turkey operating activity accordingly to decisions taken by Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) after the 2001's crisis took place in Turkey, the status of Turkey, USA and EU banks' in the liquidity crisis process are examined. Research covers between the 2006-2010 period. Here, it is aimed at observing objectively the change in bank efficieny rankings in crisis period. Information is given about the methods of measuring and approaches, concept of activity in the banking sector. The selection of decision unit during the process of data envelopment analysis implementation; activity were analyzed according to mediation and production approach for public and private deposit banks in Turkey banking system and USA and EU countries' banks which ranks on first ten place in active ranking, the evaluation of the comparative effectiveness analysis are included by the results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :