Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örtülü bilgi paylaşım niyeti üzerinde sosyal sermaye ve denetim merkezi odaklılığının rolü: hekimlikte bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Dr., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
697
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütler sosyo-teknik sistemler olarak tanımlanmakta, örgütün gelişme ve devamını oluşturan temel unsur insan olmaktadır. İnsan örgütte diğer bireylerle iletişim ve etkileşim içinde yaşamını sürdürmektedir. Biçimsel olarak elde ettiği bilgilerden hareketle, kendi tecrübe ve entelektüel özellikleri sayesinde kendine özgü yöntem, sorun çözme yaklaşımı, davranışlar, ürünler geliştirmektedir. Bu şekillerde kendini gösteren bilgiye örtülü bilgi denmekte ve örtülü bilginin örgüt içinde paylaşılması, başkalarının da yapabileceği, kodifiye edilen açık bilgi haline getirilmesi, örgütün yaşama ve rekabet gücü açısından önem taşımaktadır. Bireyin sahip olduğu örtülü bilgiyi, örgütteki yaşamı boyunca diğer bireylerle olan ilişki ve iletişimleri yoluyla paylaşıldığı görülmektedir. Bu durum örgüt sosyal dokusu içinde var olan sosyal sermayenin önemini arttırmaktadır. Sosyal sermaye yapısal, ilişkisel ve bilişsel boyutlardan oluşmakta ve bireyler arasındaki iletişim ve etkileşimde rol oynamaktadır. Çalışmanın araştırdığı ilk ilişki, soysal sermayenin bireyin örtülü bilgi paylaşım niyeti üzerindeki ilişkisidir. Çalışma ikinci olarak bireyin sahip olduğu örtülü bilgiyi paylaşım niyetinin, paylaşım davranışına dönüşüp dönüşmediğini araştırırken, son olarak ta, bireyin içsel ve dışsal kontrol odaklı olmasının örtülü bilgi paylaşım niyeti üzerindeki etkisini incelemektedir. Tıp, örtülü bilginin üretildiği, paylaşıldığı ve aktarıldığı çalışma alanlarından birisi olması sebebiyle uygulama merkezi olarak seçilmiştir. Çalışma, sosyal sermayenin ve içsel denetimin örtülü bilgi paylaşım niyetini pozitif olarak arttırdığı ve bireylerin örtülü bilgi paylaşım niyetlerinin, örtülü bilgiyi paylaşma davranışına dönüştüğünü göstermektedir.

Özet İngilizce :

Organizations are defined as socio-technical systems, people is essential for the development and existence of the organizations. People live in the organizations by communicating and interacting with others. They develop their own methods of problem-solving approach, behaviors and products depending on their personal experience, intellectual property, and the explicit knowledge has been learned. This kind of knowledge is called tacit knowledge and the transformation of tacit knowledge in explicit knowledge by sharing, teaching and codifying it is crucial for the competition power and the survival of the organizations. It is observed that individual who has tacit knowledge; shares it with the other actors of the organization by means of relationship, communication and interaction, throughout his organizational life. This situation increases the importance of social capital existing in the social structure and tissue of the organization. Social capital consists of structural, relational and cognitive dimensions and plays an important role in communication and interaction among people. Structural social capital dimension is conceptualized as a encompassing network ties, network configuration and network appropriability. Network ties connect between members of organization these connections influence on information transfer, organizational learning, and the execution of organizational activities. For example transformation of information of knowledge occurs when employees are interconnected. A network configuration factors revolve around such characteristics as structural holes for example the absence of connections between employees, centralization for example connections are concentrated among a few employees, and density, for example total number of potential connections among all employees. Network appropriability affects the flow of information and assistance between a network. It relates to the ease with which different types of relationships in a network. For example, an employee can transfer his or her knowledge to his or her friend that makes his friend executes his own job easily. Connections established between individuals relevant both formal and informal contexts. Relational social capital is characterized by trust, shared norms and perceived obligations, and a sense of mutual identification. It is similar to connections between individuals that are characterized by trust, reciprocity, and emotional intensity. The relational dimension of social capital concerns affective relationships between employees (i.e. like, trust, and identify). Interpersonal trust includes good intentions, openness, competence, and reliability of an other party. Trust facilitates social and resources exchange, increases communication, and enhances cooperation between individuals. Also trust may increase innovation enhance team work, and improve organizational functioning. Cognitive social capital consists of shared language, shared narratives, and collective mind. Existence of shared language and shared narratives facilitates transferring ideas, discussing problems, sharing knowledge, and helping to one an other. Shared language provides effective communication among organizational members. Common language provides exchange information and assistance to other employees and enables them to perceive and interpret events in similar ways. Shared narratives are the myths stories, and the metaphors that enable communications among organizational members. Collective mind provides shared perspectives and develops similar organizational behaviors against the same kind of organizational problems. Theory of planned behavior investigates the roles of attitudes, norms over behavior and behavior's intentions. Also theory of planned behavior is interested in transformation of behavior intention to behavior action. Locus of control is a main part of planned behavior theory effecting personnel behaviors. Components of locus of control are internal and external control which influences the behavior intention and behavior action. In this context, it is assumed that internal and external control influence also tacit knowledge sharing intention. This paper investigates firstly the effect of social capital on the tacit knowledge sharing intention, secondly the relation of locus of control and tacit knowledge sharing intention and finally paper aims to find out if the tacit knowledge sharing intention results in tacit knowledge sharing behavior? Medicine, being the widely produced, shared and transferred area of tacit knowledge, is chosen as the research field. The multi variable regression analysis is used to explore the relations hypnotized among social capital, locus of control and tacit knowledge sharing intention. The results of the paper exhibit the positive relation between social capital and internal control with tacit knowledge sharing intention and expose that tacit knowledge intention is resulting in tacit knowledge behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :