Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Para politikasının fiyat bileşenleri üzerine etkisi: türkiye örneği: 1988-2009

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi, Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
699
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, TCMB para politikasının fiyat bileşenleri üzerine etkisi işaret kısıtlamasının kullanıldığı yapısal vektör otoregresif yöntemi ile araştırılmıştır. Uhlig (2005) ve Mountford (2005) tarafından geliştirilen bu yöntemde, şoklar, etki tepkiler üzerine yapılan işaret kısıtlaması ile belirlenmektedir. Calışmada, doğrudan değişkenler üzerinden bir kısıtlamaya gerek duymayan bu yöntem kullanılmış ve gevşek para politikası varsayımı altında şokun fiyatları artırmadığı ve döviz kurunu düşürmediği şeklindeki işaret kısıtları ile para politikası şoku belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, fiyatlar genel seviyesinin alt kalemleri olarak gıda, giyim, ev eşyası, sağlık, ulaşım, kültür ve konut ile ilgili harcamalar endeksi alınmıştır. Bununla birlikte sanayi üretim endeksi, parasal büyüklük olarak para arzı M1, döviz kuru olarak ABD doları satış, faiz oranı olarak bankalar arası gecelik faiz oranları kontrol amaçlı analize dahil edilmiştir. 1988:01–2009:01 veri aralığı kullanılarak elde edilen sonuçlara göre para politikasındaki gevşeme gıda fiyatlarını kalıcı bir şekilde artırmaktadır. Aynı etki giyim, ulaşım kalemlerinde de görülmesine karşın bu etki ilk birkaç dönemde istatistiksel olarak anlamlı olması dışında diğer dönemlerde anlamsızdır. Ev eşyası, sağlık ve konut kalemlerinde ise etki bazen pozitif bazen negatif görünse de bu etkiler istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

The effects of changes in monetary policies remain always an important topic in macroeconomics literature. In the existing literature, there is no theoretical as well as empirical consensus regarding the effects of monetary policies. Most of these studies look at the effect of monetary policy changes to inflation, total output, exchange rate and general price level (Jang and Ogaki, 2004, Dickinson and Liu, 2007). Moreover, there are several studies investigate the effects of monetary policy on macroeconomic variables in Turkey (see Berument, 2007, Peker, 2007, Berument and Dinçer, 2008, and Telatar and Hasanov, 2006). In these studies, the effects of monetary policy have been investigated by using Vector Autoregressive (VAR) or structural VAR methodology. In order to identify the monetary policy shocks, different identification schemes have been used such as long run restriction, short run restriction, and sign restriction. Moreover, different variables have been used as a measure of monetary policy change. The innovation in money aggregate or interest rate as a measure of monetary policy change is used in Sims (1972, 1980). Christiano and Eichenbaum (1992a) argue that changes in broad aggregates reflect both demand and supply shocks. The interest rate is also considered as an innovation (see Bernanke and Blinder, 1992 and Sims, 1992). However, there seems to be little consensus on what kind of variables should be used as an indicator of monetary policy (Rafiq and Mallick, 2008). Unlike these studies, Uhlig (1994, 2005) identifies shocks by directly restricting the signs of their impulse responses to agree with received opinion on what these signs should be. There are several advantages of this approach. First, by construction, impulse responses of a shock should agree with received opinion on what these signs should be for a period of time. Second, because of identifying monetary policy shocks using impulse responses for several periods following the shock, a wide range of monetary policy shocks can be captured. Third, impulse responses are drawing from the posterior distribution of the reduced form VAR covariance matrix and coefficients, and from the set of structural matrices consistent with the assumed sign restrictions. That is, on the evidence of simulation experiments, it performs well relative to identification methods based on contemporaneous zero restrictions (Mountford, 2005). In this study, in order to identify the effects of monetary policy shocks, Uhlig's (2005) sign restriction methodology is used. We assume that a loose monetary shock does not lead to decrease in prices, income and money supply first six quarters following the shock. In addition to the existing literature, in this study, the effects of monetary policy changes on price components are investigated. Turkey is an interesting example of a small open economy and has been experiencing a high and persistent level of inflation without running into hyperinflation. Moreover, The Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) unlike the some other central banks was involved in an active monetary policy. Therefore, this paper adopts Uhlig's (2005) sign restriction identification methodology to investigate the effects of Turkish monetary policy on price components. Food, clothing, housing furniture expenses, medical health and personal care, transportation, culture and entertainment are used as components of price. Moreover, interbank interest rate as interest rate, industrial production index, M1 as money supply, TL value of US dollar as exchange rate are used. For the monthly data from 1988:01 to 2009:01, this study finds that monetary policy shock affects Turkish price components differently. Monetary loosening introduces a statistically significant increase in the food prices. Also, loose monetary policy has a permanent effect on food but for clothing and transportation components, the effects are transitory. For house furniture, health and housing, the effect is not statistically significant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :