Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodernizm ve türk bürokratik elitleri: değişimin epistemolojisi üzerine bir not

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1, Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
926
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, postmodernizmin bilim felsefesi alanındaki tartışmalarının Türk bürokratik elitlerinin değişimi üzerine nasıl bir etki yapabileceğinin sorgulanmasıdır. Türk bürokratik elitleri, örgüt anlamında bürokrasiyle sınırlandırılamayacak kadar geniş bir alanda kendini sorumlu hisseden bir anlayışın temsilcisi olmuştur. Kamu yönetiminin demokratik yollardan seçilerek iş başına gelmiş unsurları üzerindeki etkileri ise tartışılamayacak kadar belirgindir. Bürokratik elitlerin bu konumlarını Türk modernleşme sürecinde elde ettiklerini söylemek mümkündür. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e pozitivizmle birlikte tarih, din ve gelenekten gittikçe bağımsızlaşan Aydınlanma aklı olarak tarif edebileceğimiz akıl kavrayışı Türk bürokratik elitlerinin seçilmişler karşısındaki kuvvetli konumunu inşa ve koruma vazifesi görmüştür. Postmodernizm tartışmaları ile birlikte bu epistemolojik dayanak sorgulanmış ve eleştirilmiştir. Postmodernizmin yeni bir paradigma olarak yerleşik hale gelmesi, bürokratik elitlerin modernleşme süreci içerisinde Türk kamu yönetiminde elde ettikleri etkin konumu sorgulanır ve eleştirilir bir konuma getirmektedir. Bu da sürekli olarak kendini aynı zihniyet üzerine üreten Türk bürokratik elitlerinin değişmesi konusunda onları büyük bir değişim baskısına almaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to question how the discussions can be introduced by postmodernism in the field of science philosophy affect the change in Turkish bureaucratic elites. Turkish bureaucratic elites have been the representatives of an understanding in responsibility that can not be limited to bureaucracy in terms of institutionalization. The effects of public administration on the components/ones who are elected via democratic ways are thus definite by no question. It can be denoted that bureaucratic elites achieved this position during the Turkish modernization process. The idea that can be defined as Enlightenment rationality which has become indenpendent from history, religion and tradition through pozitivism starting from Tanzimat/Reforms coming to the Republican Period has function as construction and conservation of the strong position of the Turkish Bureaucratic Elites against the elected ones. This epistemological proof has been questioned and criticised thanks to the discussions brought by postmodernism. The adjustment of postmodernism as a new paradigm has made the effective position of bureaucratic elites in the Turkish Public Administration that they achieved in the modernization process to be questionable and criticisable. This has put high pressure on the bureacratic elites who continously recreate themselves based on the same rationality to change.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :