Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Regional development policies in turkey in the integration process of the european union

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
712
DOI :
Özet Türkçe :

Regional planning approaches include the actions which aim to eliminate the economical, social and cultural differences between the regions. In Turkey, there are serious developmental differences in terms of population, income level, economical and social activities between the regions. To eliminate these differences, the regional planning policies and development plans are made. The main goals are to eliminate the regional inequalities, to solve the economic, social and cultural problems of the regions, to satisfy the efficient use of the resources and to control the population movements. In the European Union, even though all member states apply their own national regional policies, there is a common regional policy to provide the economical and social development and to remove the regional instabilities. To realize these policies, the European Union benefits from certain instruments like financial aids and structural funds. Turkey, in the accession period has a responsibility of implementing regional policies. The accession partnership documents and progress reports prepared by the Union and national program and preliminary national development plan prepared by Turkey are very important in terms of showing the priorities of the Union and the responsibilities of Turkey.

Özet İngilizce :

Bölgesel planlama bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıkların giderilmesini amaçlayan, geri kalmış bölgeleri iyileştirmeye yönelik yaklaşımları içeren ve kaynak potansiyellerinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan eylemleri içermektedir. Ülkemizde bölgeler arasında nüfus, gelir düzeyi ve sosyal imkanlara erişim noktasında ciddi gelişmişlik farkları görülmektedir. Bu nedenle, 1960'lı yıllardan itibaren planlı kalkınma anlayışına geçilmiş ve bu tarihten itibaren kalkınma planları ve bölge planlaması çalışmaları uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği'nde ise, farklı ekonomik ve sosyal yapıya sahip olan birçok ülke bulunmaktadır. Tüm bu ülkelerin ulusal bölgesel politikaları olmasına rağmen, Birlik her alanda olduğu gibi bölgesel gelişme konusunda da ortak bir politika benimseme gereği duymuştur. Bu politikaların gerçekleştirilmesi için Avrupa Birliği yapısal fonlar ve diğer mali araçlar gibi bazı araçlardan yararlanmaktadır. Türkiye Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde bölgesel politikalara da uyum sağlama yükümlülüğü altındadır. Bu uyum çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği tarafından hazırlanan katılım ortaklığı belgeleri ve ilerleme raporları ile Türkiye tarafından hazırlanan ulusal program ve Ön Ulusal Kalkınma Planı büyük önem taşımaktadır. Türkiye, katılım sürecinde ilk olarak mevcut bölgesel dengesizlikleri gidermeli, bölgelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını geliştirmelidir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :