Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye bütçelemesi yatırım kararlarında özkaynağa nakit akımı yönteminin kullanılması ve projeye nakit akımı yöntemi ile karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
803
DOI :
Özet Türkçe :

Sermaye bütçelemesinde firma değerini artıran yani net bugünkü değeri pozitif olan projelere yatırım kabul edilmektedir. Net bugünkü değeri negatif olan projelere yatırım reddedilmektedir. Firma değeri maksimizasyonunda temel amaç hisse senedi değerinin maksimizasyonu, bir başka ifade ile firmaya kaynak kullandıran taraflardan ortakların değerinin maksimize edilmesidir. Projenin net bugünkü değeri tespit edilirken kullanılan yöntemlerden biri firma değerlemesinde kullanılan firmaya serbest nakit akımları yöntemidir. Bu yöntemde tespit edilen nakit akımları projenin finansmanında kullanılan kaynakların ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile iskonto edilmektedir. Bu yöntemin yanında yine firma değerlemesinde kullanılan özkaynağa serbest nakit akımları yöntemi de proje değerlemesinde kullanılabilir. Bu yöntemde tespit edilen nakit akımları bugüne özkaynak maliyeti ile iskonto edilmektedir. Bu çalışmada her iki yöntemin bir projeye yatırım kararı verirken çelişip çelişmedikleri araştırılmış ve aynı projenin değerlendirilmesinde iki yönteme göre bulunan net bugünkü değerler farklı sonuçlar vermiştir. Diğer yandan aynı projeyi değerleyen sermaye yapısı farklı firmalar açısından değerleme yapıldığında projenin yapılabilirliği açısından da iki yöntem farklı sonuçlar verebilmektedir. Yani bazı durumlarda birinci yönteme göre projeye yatırım kabul edilmesi gerekirken ikinci yönteme göre projenin reddedilmesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Investments are regarded as feasible to the projects with positive net present value, that is, those increasing the value of the firm in capital budgeting, while investments in the projects with negative net present values are rejected. The main objective in the maximization of the firm value is the maximization of shares, in other words, the maximization of the value of the shareholders who makes it possible to make use of resources for the firm involved. It has been observed that when the methods of free cash flow to firm and free cash flow to equity are employed within the scope of capital budgeting, each method has yielded different results. In this study, free cash flow to firm is termed as "cash flow to project", and free cash flow to equity is termed as "cash flow to equity". In the method of cash flow to project, the cash flows are determined belonging to the lenders and equity holders and then these cash flow are reduced to the current value with weighted average cost of capital. On the other hand, in the method of cash flow to equity, only by determining the cash flow that will be provided to the equity holders, the calculated cash flows to equity are reduced to current day with the cost of equity. With respect to the method of cash flow to project, if the internal rate of return is higher than the cost of capital, the net current value becomes positive, in which case investment in the project is regarded feasible, while in the method of cash flow to equity, if the internal rate of return is higher than the cost of equity, net present value becomes positive and the investment in the project is accepted. In this study, it has been tested whether a project with earnings before interest, taxes, depreciation and amortization in equal amounts each year will be accepted by firms with different structures through the methods of cash flow to projects and cash flow to equity and the net present values were found out to be in different amounts. On the other hand, in terms of the acceptance and the rejection of the project, the methods might be sometimes contradictory among themselves. That is to say, while cash flow to project could be accepted, cash flow to equity could be rejected. The financial leverage ratio of the firms with the same cost of debt and equity is 46%, 48% for the second, 50% for the third, 52% for the fourth, and 54% for the fifth one. The firm the lowest financial leverage ratio has the highest weighted average capital cost, and as the rate of financial leverage rises, weighted average capital cost decreases. According to project assessment result for the first firm, net present value is negative by the two methods. As for the second firm, net present value of the firm is positive in terms of cash flow to project, while it is negative in terms of cash flow to equity. That is, for the second firm, the project is accepted in terms of cash flow to project, while it is rejected in terms of cash flow to equity. As for the, third, fourth, and the fifth firms, the net present values calculated were found out to be positive. In other words, for these three firms, the project is accepted in terms of both cash flow to project and cash flow to equity. Methods of cash flow to project and cash flow to equity assess the project in respect to the shareholders. That is, in the event that the project is accepted, it concentrates on how much the equity value will increase. However, according to the first method, when the net present value is positive, namely, as the equity value rises, the net present value could be negative according to the second method. That is to say, while the acceptance of the project in terms of the first method increases the value of the equity, it could decrease it in terms of the second method. In the method of cash flow to project, while the total cash flow is discounted with weighted average cost of capital, in the method of cash flow to equity cash flow belong only to equity holders is discounted in net present values. Whether the return equity owners' demand is provided is shown by the second method more clearly. Hence, the project assessment will be more reliable and sound.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :