Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The role of education in labor markets in turkey: a labor demand - side approach

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
684
DOI :
Özet Türkçe :

One of the basic criterions by evaluating the qualitative dimension of labor market analyses is the educational attainment. Labor inputs of manufacturing system are built by the outputs of education system. Thus, it is the education system which determines the qualitative and quantitative accordance of labor supply and demand to manufacturing system.The researches concerning the effects of education on employability in terms of labor demand – side approach are very limited in Turkey. In other words, how to measure the effects of education on labor markets has been a weak point of education – labor market relations literature. So, this study aims to fill in the gap in this field. Therefore, the properties that are expected by the administrative officers in hiring and promoting processes, whether the status of educational level is a distinct preference reason have been analyzed in "Turkey's Top 500 Industrial Enterprises" Survey (2006).The conclusions of this research show that, the detailed studies concerning Turkey labor market could lead outstanding findings.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bir ülkenin sahip olduğu işgücünün nitelik düzeyi, o ülkenin ekonomik gelişiminin temel göstergelerinden birisidir. Ülkelerin sahip olduğu insan kaynaklarının etkin kullanılamaması, önemli sosyal ve ekonomik maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Günümüz dünyasında, uluslararası alanda etkinliğin aracı rekabet gücü yüksek, bilgiye açık, üretken bir ekonomik potansiyele sahip olmaktır. Küreselleşen dünyada buna ulaşmanın en önemli yolu ise insan kaynaklarının sürekli geliştirilmesi olarak görülmektedir. 20.yüzyılın ikinci yarısı boyunca çalışma ilişkilerini belirleyen birçok faktör 1990'lardan bu yana önemli değişmelere uğramıştır. Gerçekte, imalat sanayilerinde yoğunlaşan istihdama, istikrarlı ve güvenli bir kamu sektörüne ve güçlü bir sendika hareketine dayanan 20. yüzyılın geleneksel endüstri ilişkileri, 1960'lı ve 1970'li yıllarda zirve noktasına ulaşmıştır.AB, içinde bulunduğu ekonomik konjonktürü ve özellikle küresel rekabette ABD ve Japonya'dan kaynaklanan sert rekabet ortamını değerlendirerek, sosyal modelini daha verimli ve sürdürülebilir kılmak ve etkin bir istihdam politikası oluşturmak amacıyla Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) oluşturma çabası içine girmiştir. Birlik içerisinde üye ülkelerin istihdam hedeflerinin belirlenmesinin ne yönde ve hangi başlıklar altında takip edileceği, AİS'de dört temel unsurla ifade edilmiştir. Bunlardan ilki ve belki de en dikkate değer olanı, işsizlere uygun beceriler ve teşvikler sunarak, iş hayatına dönüşü sağlayan ve iş piyasalarının açıklığını ifade eden "istihdam edilebilirlik"tir.Bu çalışma, eğitimsel niteliklerin özellikle emek talebi cephesinden ne şekilde algılandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi meselesi hiç kuşkusuz sayısal ve niteliksel bir gelişimi içermektedir. İşgücü piyasasında talep edilen niteliklerin neler olduğu, bunların nasıl kazanılabileceği ve eğitimsel niteliklerin bireyin piyasadaki yerini ne ölçüde belirlediği gibi konular, eğitim-istihdam ilişkisinin kurulmasında ve insan kaynaklarının geliştirilmesinde talep cephesinin yaklaşımlarının esas alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Piyasaya sunulan eğitimsel niteliklerin kullanıcısı olan firmaların sahibi ya da yöneticisi konumundaki işverenlerin eğitimsel nitelikler ile istihdam edilebilirlik arasındaki ilişki konusundaki görüşleri, ulusal düzeydeki insangücü politikalarını da belirlemektedir. Araştırmada, öncelikle eğitim-istihdam ilişkisi konusunda işgücü piyasasının talep kesiminin görüşlerini belirlemeye yönelik yapılan benzer çalışmaların sonuçlarını tespit etmek amacıyla yerli ve yabancı literatür taraması yapılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :