Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik gelişmelerin demiryolu taşımacılık sektörüne etkileri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Porsuk Meslek Yüksekokulu, Raylı Sistemler Teknolojisi Programı1
Görüntülenme :
662
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda ülke ekonomilerinde üretim ve tüketim kalıplarındaki farklılasma ile uluslararası ticaretin artması ve ülke pazarlarının geleneksel yapısında yasanan dönüsüm, eszamanlı olarak meydana gelmektedir. Ülke ekonomilerindeki degisimler sermaye ve isgücünün hareketlerini etkilemekte ve rekabet gücünün artırılması yönündeki birlesmeleri desteklemektedir. Ekonomik yapının degisime ugraması ve dıs ticarette üretim mallarının payının artması, ülkeler arasında yapılan tasıma talebini de degistirmektedir. Aynı zamanda isletmeler açısından, üretim ve isletme maliyetlerinin alt süreci olan tasımacılık maliyetleri önem kazanırken; tüketiciler açısından ise üretim ve hizmet kalitesine olan duyarlılık artıs göstermektedir. Küresellesmeyi ortaya çıkaran etkenler hem rekabetin yogunlasmasını hem de üretim ve tüketim sektörleri arasında yapısal uyumun geregini ortaya çıkarmaktadır. Küresellesen ekonomik yapı içinde hizmet sektörünün öneminin artması küresellesme sürecinden yogun olarak etkilenmesine yol açmaktadır. Teknolojik, ekonomik, politik, kültürel ve çevresel etkenler ile isletme yönetiminde ortaya çıkan degisim sonrasında küresellesmenin engellenemez bir süreç oldugu kabul edilmektedir. Küresellesme ile toplumlar, kültürler, bireyler ve kurumlar arasındaki iletisim iliskileri hızlanarak zaman ve is gücünden tasarruf saglanmakta; üretim teknikleri, mesafeleri asmaya yarayan modern ulastırma araçlarının ve telekomünikasyon teknolojilerinin sayesinde, yeni fikirlerin ve kurumların dünyanın her kösesine anında ve çok hızlı yayılmaktadır. Çalısmanın amacı, ülkemizin gelismesinin ve dünya pazarlarındaki payını arttırmasının ilk kosulu tasımacılık sektörünün faaliyetlerini teknolojik, ekonomik, yasal, cografik ve demografik kosullar çerçevesinde gözden geçirerek yeniden düzenlemenin gerekliligini vurgulamak ve bu gerçegi ortaya çıkarmaktır. Tüm dünyada temeli bilgi ve bilgi teknolojilerine dayalı bir dönüsüm süreci yasanmaktadır. 5htiyaçları, istek ve beklentileri artan, daha bilgili hale gelen tüketicilerin yönlendirdigi mal üreticileri ve hizmet saglayıcıları, giderek karmasıklasan tüketici talebini karsılayabilmek için küresellesmenin ve bilgi teknolojilerinin sundugu olanaklardan yararlanarak faaliyetlerini bu yeni dönemin kosullarına uygun biçimde, yeniden sekillendirmektedirler.

Özet İngilizce :

This transformation in economy has changed certain fixed practices of production and consumption all over the world as well as the traditional structures in world trade and markets. The changes in world economy affect the mobility of capital and labor force and also encourage the mergers to promote competition. It is inevitable that the changes in economic structure and the increasing share of production goods in the markets abroad also changes the demands for the shipping of such goods to or from those countries. Similarly, such changes lead to higher shipping costs for companies as well as more sensitivity to production and service quality for consumers. The factors that initiated globalization have resulted in more competition and required a structural harmony between production and consumption sectors. As a result of the increasing importance of transportation sector in globalized economy, this sector has been influenced heavily by this rapid globalization process. Thus; the inevitability of globalization process has been acknowledged after the great change occurred in management due to technological, economic, political, cultural and environmental factors. Today, a transition process based on information and information technologies is in progress all over the world. As a result of this process, consumers are now more conscious and well-informed, and have higher expectations as well as various demands. The natural consequence of this situation is that now producers and service providers are more prone to make use of the advantages provided by technological developments, and they can easily adapt their activities according to the changing conditions of this new period.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :