Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir ötekileştirme pratiği olarak basinda eşcinselliğin sunumu: hürriyet ve sabah örneği (2008-2009)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr.Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
789
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlar medyanın kültürel ortamında yaşamaktadırlar. Medyanın toplumda var olan bütün grupların ve insanların imajlarını, toplumdaki yerlerini ve kültürlerini anlama ve tanımlamada önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Medya kuruluşları, toplumda farklılıklara sahip grupların, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde yer verilmiş ve koruma altına alınmış, var olma ve kendini ifade etme hakkını gerçekleştirebilmesi, bu grupların ayrımcılığa uğramaksızın, toplumsal barışı güçlendirme yönünde temsili için çalışmalıdır. Bu bağlamda, medya kuruluşlarının öncelikli hedefi farklılıkların temsilinde karşılıklı anlayışı güçlendirecek habercilik pratiklerini benimsemek olmalıdır. Bu araştırmada farklı medya gruplarını temsil eden ulusal gazetelerde yayınlanmış olan haberlerde içerik analizi yöntemi kullanılarak eşcinsellerin nasıl temsil edildiği değerlendirilmiştir. Çalışma 1 Ocak 2008 ve 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki dönemde yayınlanan Hürriyet ve Sabah gazetelerini kapsamaktadır. Hürriyet ve Sabah gazetelerindeki bazı haberlerde eşcinsellik olağandışı ve garip karşılayan yaklaşımlar söz konusudur Bu haberlerde aynı zamanda alaycı, magazinsel, kışkırtıcı ve önyargılı bir üslup kullanılmıştır. Eşcinseller haberlere sadece cinsel yönelimleri nedeniyle konu olmuştur. Sonuç olarak olumsuz ve basmakalıp temsiller medyada yer almıştır. Bununla birlikte medyadaki liberal anlayış ileride adil sunumların daha fazla görülme olasılığını artırmaktadır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

People live in a mass-mediated cultural environment. Mass media has an acute and accountable responsibility in definition and understanding of images of other people, places, and cultures in the community. Media organizations assume it as their duty to endeavor with good will and at the highest level to strengthen social harmony and help different groups defined by sexual orientation to enjoy their rights to exist and rights of self-expression, which are defined and safeguarded by national and international regulations, without encountering any discrimination. In this context, the priority aim of media organizations should be to adopt an approach that will strengthen mutual understanding through the representation of different groups in society. In this research, news stories published in national newspapers, representing different media groups, were looked at using content analysis techniques to examine how homosexuals are represented in these news stories over a period of two years. Study covers the time period of 1st January 2008-31st December 2009 in the two largely circulated Hurriyet and Sabah. Study showed that there are negative portrayals of homosexuals in the media. There are biased, provocative and prejudice definitions in media portrayal of homosexuality. Thus, although stereotypical and negative portrayals of homosexuality have dominated the media, recent liberal trends indicate a possible increase the fairly portrayals of homosexuals.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :