Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok kültürlü toplumlarda iletişim: divriği örneği

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
676
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz Türkiye’ sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan bugüne devlet yapısının dışında meşrulaşmış bir sivil topluma da sahiptir. Sivil toplumun önemli bir kısmını da çok kültürlü yapının varlığı oluşturmaktadır. Küreselleşme, modernizm ve postmodernizm gibi gelişen yeni süreçlerin sonucu olarak bireyler toplumsallaşma süreçlerinde farklı yaşam tarzlarını benimsemektedirler. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, yaşayan Kürt, Ermeni, Rum, Süryani, Arap gibi toplulukların varlığı, çok kültürlü bir yapının varlığını beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizin çeşitli coğrafyalarında var olan çok kültürlü yapılar arasında yaşanan iletişim süreci üzerine bir inceleme yapmaktır. Evrenin çok geniş olması sebebiyle, çok kültürlü zemine sahip olan bir bölge seçilerek, mevcut çok kültürlü yapı araştırılıp, yaşanan iletişim ortamı üzerine bir inceleme yapılmıştır. Saha çalışması, Hall’ in “Kültürel İletişim Ölçeği-Türkiye” (KİÖ-TUR) kullanılarak toplanan bilgilerin istatistiksel analizlerinden oluşmaktadır.

Özet İngilizce :

In modern Turkey, it is quite possible to say that there is a multicultural structure and this turns out to be richness for us. Since the foundation of Turkish Republic, it has got a legitimate civil society as well as the state structure. A significant portion of the multi-cultural structure composes of the presence of civil society. The individuals adopt different lifestyles in their socialization process, as a result of the other processes like globalization, modernism and postmodernism. Like the other cases over the world, the existence of Kurdish, Armenian, Greek, Syriac, Arabic people supports the multicultural atmosphere in Turkey. The basic purpose of this study is to make research about communication process of this multi-cultural structure in our country. An observation of this multicultural atmosphere has been done by selecting a local multicultural region and gathering data about it. The field study covers statistical analysis of the information which was collected with the help of Cultural Communication Scale Turkey (KIO-TUR).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :