Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim kurumu yöneticilerinin stresle başa çıkma tarzlarının benlik saygısı düzeyleriyle olan ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, eğitim kurumu yöneticilerinin stresle başa çıkma tarzları ve benlik saygısı düzeylerinin birbirleriyle olan ilişkisini belirlemektir. Bu çalışma Eskişehir il merkezinde çalışan, resmi ilk ve ortaöğretim kurumu yöneticileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli olarak genel tarama modeli seçilmiştir. Bu model çerçevesinde "Stresle Başa Çıkma Ölçeği' ve "Benlik Saygısı Ölçeği', kullanılmış ve katılımcıların demografik özelikleri belirlenmiştir. Eğitim yöneticilerinin stresle başa çıkma tarzlarından en fazla "Kendine güvenli' ve "İyimser yaklaşımı' tercih ettikleri, benlik saygısı düzeylerinin de orta ve yüksek düzeylerde yer aldığı sonucuna varılmıştır. Eğitim kurumu yöneticilerinin benlik saygısı düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki incelendiğinde ise benlik saygısı düzeylerinin, "Kendine güvenli yaklaşım' ve "İyimser yaklaşımla‟ pozitif, "Kendine güvensiz yaklaşım', "Boyun eğici yaklaşım' ve "Sosyal destek arama‟ davranışıyla negatif bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Kendine güvensiz yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı kullanımının yaş ve kıdem artışıyla arttığı, kendine güvenli yaklaşımının kullanımı ile yaş ve kıdem arasında ise negatif ilişki gözlemlenmiştir. Bu sonuç daha genç ve daha kıdemsiz okul müdürlerinin kendine güvenli yaklaşımı, yaşça büyük ve kıdemlilere göre daha fazla tercih ettiklerini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to bring light to the school directors‟ coping strategies with stress used by them, their self esteem level and to find out the relationship between them. This research was carried out with public primary and secondary schools directors in Eskisehir province. The survey research method was used in this study. For measurement "Ways of Coping Inventory‟ and "Self-Esteem Scale‟ were used with some demographic questions. It was found that the self- esteem levels of directors are medium and high. The results show that participants prefer "self-confident‟ and "optimistic approaches‟. Additionally, there is a significant relationship between school directors‟ "ways of coping stress‟ and their self-esteem level. There is a positive correlation between their self-esteem level and "self-confident‟, "optimistic approaches‟. There is a negative correlation between their self-esteem level and "helpless‟, "submissive‟ and "seeking social support‟ approaches. According to the data obtained from this study, there is a positive correlation between seniority -age and "helpless‟, "seeking social support‟ approaches. On the other hand, there is a negative correlation between seniority -age and "self-confident‟ approach. Negative correlation results show that the school directors with less seniority prefer more "self-confident‟ approach as compared with ones with more seniority.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :