Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güncel bir olgu olarak yeni medya ve kriz iletişimi: örnek vaka analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi SBE Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD1
Görüntülenme :
1071
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişen internet teknolojisi ve yaygınlaşan yeni medya uygulamaları, tüm epistemolojik olgular gibi belirli artılar sağlarken, bir kısım sorunları da beraberinde getirmektedir. Artan kullanıcı sayısıyla birlikte, işletmeler için hedef kitleye ulaşmada ve tüketimi arttırarak kârlılığı yükseltmede önemli bir araç haline gelen yeni medya mecrası, işletmeleri zarara uğratacak, bazı durumlarda mevcudiyetini sonlandıracak çapta derin krizlerin yaşanmasını da olanaklı kılmaktadır. Yeni medyanın kontrolsüz yapısı, olumlu-olumsuz, doğru-yanlış, taraflı-tarafsız ayrımı yapılmaksızın bilginin hızla yayılmasına olanak tanırken, çağımızın en büyük handikabı olan hız/kontrol dengesinin sağlanamamış olması, bazı durumlarda hiç de hak etmedikleri halde, işletmeleri yeni medyada hedef tahtasına oturtabilmektedir. Bu çalışma kapsamında incelenen örnek vaka da, otomotiv ithalat, dağıtım ve satışı ile iştigal eden Borusan Otomotiv'de, marka yöneticisi unvanıyla görev alan bir çalışanın, toplumsal hassasiyetleri dikkate almadan sarf ettiği bir sözün, yeni medyada ele alınış biçimi incelenmiştir. Çalışmada, yeni medya ve kriz iletişimi kavramlarının tanımlanmasını müteakiben metodolojik olarak sırasıyla, ilgili işletme ve yeni medyada hızla yayılan olay hakkında bilgiler derlenmiş, sürece dair bulgular ortaya konmuş, örnek vakadan yola çıkarak da yeni medyanın krizlerin oluşum, gelişim ve yaygınlaşmasındaki yeri/önemi hususlarında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmada yeni medya araçları, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda internet portallarının gündemi yansıtma konusunda web sözlüklerinden farklı yayın politikası içerisinde olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

While, like all of the epistemological facts/cases, the developing internet technology and new media application which have become widespread provide advantages, they also bring about some problems. With the increasing number of its users, the new media channel, which becomes an important means for the businesses to reach the target audience/group and to raise the profitability by increasing the consumption, causes the crises which are deep enough to damage the businesses, to bring the existence of them to an end in some cases to be faced with. While the uncontrolled structure of the new media enables the information to spread fast without making positive-negative, true-false, biased-unbiased distinction, the fact that the speed/control balance is not maintained, which is the biggest handicap of our age may put the businesses into a target within the new media although they do not even deserve in some cases. In the sample case examined within the scope of this study, an expression (utterance) which an employee- that works as the brand manager in Borusan Automotive, which does business in the automotive import, distribution and sales- gives without paying attention to the social sensitivities is examined within the context of the way in which it is dealt with in the new media. In the study; after the concepts of the new media and crisis communication are defined, the information about, respectively, the relevant business and the phenomenon which spreads fast in the new media is/are compiled, the findings concerning the process are revealed, the evaluations are made related to the place/importance of the new media in the formation, progress and becoming widespread of the crises based upon the sample case. The new media tools examined with method of content analysis in the study. As a result of research, it is determined that internet portals have a different editorial policy from web dictionaries about presentation of agenda.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :