Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kids marketing: an evaluation of pinar's kids marketing operations

Yazar kurumları :
Lefke European University1, Ege University2 Ege University3
Görüntülenme :
710
DOI :
Özet Türkçe :

While kids marketing is a growing issue in the world, it represents a very important market especially in a country like Turkey, where people aged under 19 represent the 36% of the whole population*. There are several reasons why marketers direct their efforts to kids marketing: First, children generate a market of their own where they can purchase on their own. Second, children have great power to influence their parents to various purchases. Third, as well as an existent market, children represent a potential future market for brands. In this paper, the concept of kids marketing, its state in Turkey and Pınar‟s marketing operations directed to children has been explored. Keywords: Kids marketing, children‟s consumer behaviour, kids marketing in Turkey, food marketing, Pınar case.

Özet İngilizce :

Çocuklara yönelik pazarlama, tüm dünyada önemini arttıran bir konuyken, Türkiye gibi 19 yaş altı nüfusun, toplam nüfusun %36‟sını oluşturduğu bir ülkede özellikle önemli bir pazarı temsil eder. Pazarlamacıların çalışmalarını çocuklara yönelik pazarlamaya yönlendirmesinin çeşitli nedenleri vardır: Öncelikle, çocuklar satınalmayı kendi kendilerine gerçekleştirebilecekleri bir pazarı oluştururlar. Ġkinci olarak, çocuklar, ebeveynlerinin çeşitli satınalmalarını etkilemede önemli güce sahiptir. Üçüncü olarak ise mevcut bir pazarın yanı sıra, çocuklar markalar için potansiyel bir gelecek pazarı temsil ederler. Bu çalışmada, çocuklara yönelik pazarlama kavramı, Türkiye‟deki durumu ve Pınar‟ın çocuklara yönelik pazarlama çalışmaları incelenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :