Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde haberde manipülasyon örnek olay: abd-irak savaşı

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletilişim Fakültesi1
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Haber alma ihtiyacı günümüz toplumlarında birey için vazgeçilmez bir noktaya ulaşmıştır. Çevresinde gelişen olaylar hakkında bilgi edinmek isteyen birey, bu ihtiyacını kitle iletişim araçları vasıtasıyla gidermektedir. Ancak gerek bu araçların yapısal özellikleri gerekse de mevcut siyasal sistemler kitle iletişim araçları üzerinde belli ölçüde etkinliğe sahiptirler. Bu noktadan hareketle bireye sunulan haberler üzerinde egemen güçlerin yönlendirmelerinden söz edilebilir. Bu çalışma son yılların en önemli siyasal olaylarından bir olan ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren ABD-Irak Savaşı sürecinde Selçuk Üniversitesi Ġletişim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin söz konusu haberlere yönelik tutumlarını belirlemeye çalışmıştır.

Özet İngilizce :

The need to obtain information has become an indispensible requirement for today's individuals to continue their lives in modern societies. Individuals who wish to receive information about events that are taking place around them meet this need through mass media. However, both the structural properties of these media and existing political systems have an influence on these mass media to a certain extent. In this framework, it is possible to speak of manipulations made by dominant powers on information that is offered to individuals. This study aimed to determine the attitude of students who are studying at Selcuk University Faculty of Communication towards coverage of news concerning the US-Iraq war, which has been among the most important events of recent times and which has concerned Turkey closely.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :