Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
946
DOI :
Özet Türkçe :

Sorumluluk kavramı tarihin en eski dönemlerinden günümüze insanoğlu ile birlikte var olmuştur. Birey kendi davranışlarından ötürü ortaya çıkan her tür olayın sorumluluğunu taşımaktadır. Günümüzde ise bu durum tüm bireyler için olduğu kadar tüm toplum, toplumsal bir aktör olarak tüm kurum ve yönetimler için de geçerlidir. Her birinin içinde yaşadığı topluma ilişkin çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır. Topluma fayda sağlayacak davranışlarda bulunmaları ise her birinin sosyal sorumluluğu olarak görülmektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra sosyal sorumluluk kavramı kurumsal bağlamında ele alınmaktadır. Toplum, kurumların topluma fayda sağlayacak hareketlerde bulunmasını ve bunu etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmesini beklemektedir. Bu çalışma kapsamında sosyal sorumluluk, etik, meslek etiği kavramları üzerinde durulmuş, sosyal sorumluluk konusunun etik çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Throughout the history, responsibility as a concept has been existed with the human kind from pre-long dates till today. The individual carries the responsibility of all events resulting from their own behaviours. Today, this actually applies to individuals as well as all societies, management and corporations that are running within societies as an actor. They have various responsibilities related to society in which they live. Behaving for the benefits of the society is regarded as their social responsibility. Social responsibility concept is mainly handled within corporations after 1990s. Society, expects corporations to be in beneficial actions and all these actions to be realized within ethical concerns. Within this study, social responsibility, ethics and professional ethics are examined and then the ethical framework of corporate social responsibility is framed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :