Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oryantalist seyahatnamelerde türk imgesi üzerine bir inceleme: alexander wıllıam kınglake’in seyahatnamesi eothen örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü1
Görüntülenme :
867
DOI :
Özet Türkçe :

Oryantalist seyyahlar, Doğu ile ilgili yüzyıllar sonra bile hatırlanacak tasvirlerde bulunmuş, Doğuyu yeniden tanımlamışlardır. İletişim ve ulaşım teknolojilerinin yeterince gelişmediği dönemlerle seyahatnameler, uzak diyarlar hakkında zihinlerde fikirler ve imajlar yaratan başlıca bilgi kaynağıydı. Oryantalist seyahatnameleri 'gezi notu' ve yapılan gezinin bir 'raporu' olmaktan çok, mübalağa ve Sömürgecilik tarihinde önemli bir yeri olan İngiltere'den toprak bütünlüğünün zayıflamaya başladığı dönemde Osmanlı topraklarına gelip, gezerek bilgi toplayan önemli resmi görevlerde bulunmuş oryantalist seyyah Alexander William Kinglake, 1844'te yazdığı Eothen adlı seyahatnamesinde, Türkler başta olmak üzere, dünyanın doğusu sayılan yerler hakkında figüratif anlatımlarla yer yer gerçekten çok sapan imajlar çizmiştir. Batılı benmerkezciliğin (Eurocentrism) ötekileştirdiği Doğu'ya bakış köle/efendi diyalektiğine kadar gidip dayanmaktadır. Seyahatname sadece gezilen görülen yerler hakkında bilgi vermekle kalmamış, o yerlerin 'nasıl görülmesi' gerektiği konusunda da hem Batılı hem de Doğulu zihinlere derin izler bırakarak yer yer çarpık imajlar çizerek temsil etmiş, tarihe önemli notlar düşmüştür.

Özet İngilizce :

Occidental travelers observed the Orient with an orientalist perspective had depicted, re-defined the Orient that will be recalled even after centuries. Travel books were the main source of information that creates ideas and images in minds about distant lands while communication and transportation technologies were not developed enough. Orientalist travel books emerged rather than 'travel's note' or a travel's 'report', they seen with their exaggeration and literary aspect. Orientalist traveler Alexander William Kinglake who comes from England, the country which has a loom large in the history of Colonialism. Kinglake wrote his travel book named Eothen at 1844 with information he gathered during his travels. In his travel book, he draw figurative expressions and distorted images about the places mentioned (middle) eastern part of the world, in particular Turkish people. The perspective of Occidental narcissism (Eurocentrism) outlooks to the Orient as 'other', rooted to the slave / master dialectic. This travel book represented Orient with some distorted images, not only provide information about the places visited, leave deep trace and centuries long memories about how 'should seen' that places by both the Western and Eastern minds.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :