Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reklamlara yönelik tutumlar: nitel bir araştırma

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Reklamlara yönelik tutumlar Türkiye'de oldukça az çalışılmış bir konudur. Tüketicilerin genel olarak reklamlara yönelik tutumlarının bilinmesi ve bu tutumlara kaynaklık eden düşüncelerin ortaya çıkarılması hem bu alanda çalışan akademisyenler için hem de reklamcılık alanında çalışan profesyoneller için önemli bir veri sunacaktır. Nitekim eğer bir toplumda reklamlara yönelik genel tutumların yönü bilinmiyorsa reklamcılık alanında çok yaratıcı çalışmalar bile başarısızlığa mahkûm olacaktır. Bu bağlamda, bu çalışma "neden, niçin" sorularını cevaplamaya yönelik betimsel bir nitel çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında farklı eğitim seviyelerinden ve farklı gelir düzeyinden 21 katılımcı ile görüşülmüş ve reklamlara yönelik tutumları ile bu tutumlara kaynaklık eden duygu ve düşünceleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların tutumlarını "reklamlara yönelik tutumları olumlu", "reklamlara yönelik tutumları olumsuz" ve "arada kalanlar" şeklinde kategorileştirmek mümkündür.

Özet İngilizce :

Attitudes to advertising are a subject that studied fairly little. Knowing consumers attitudes to advertising generally and conceiving them will provide important in formations for academicians who study in this scope and professionals who study in advertising sector. Therefore, if attitudes about advertising are unknown, even the most creative studies will be sentenced to failure. In this scene, this study is planned intended to answer "why-what for" questions. Conversation with 21 participants from different education and economic level is done within the scope of study and attitudes to advertising and emotions and thoughts which provided a basis for these attitudes had been tried to determine. If we consider results of the study, it is possible to categorize attitudes as "positive attitudes to advertising"; "negative attitudes to advertising" and "mixed up in an affair".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :