Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlik iletişimi bağlaminda bireylerin televizyonda yayinlanan sağlik programlarini izleme alişkanliklari ve motivasyonlari: elaziğ örneği

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1 Fırat Üniversitesi2
Görüntülenme :
707
DOI :
Özet Türkçe :

Geçtiğimiz dönemlerde insanların sağlık ve hastalıklarla ilgili temel bilgi kaynağı sağlık profesyonelleri olarak görülmekteydi. Oysa günümüzde sağlıkla ilgili içeriklerin medyada gözle görülür bir Şekilde artması, insanların büyük çoğunluğunun sağlık bilgilerini medyadan karĢılaması konusunu gündeme getirmiştir. Ġnsanlar artık çeĢitli iletiĢim kanalları vasıtasıyla birçok sağlık mesajı almakta; medyadan edindiği bilgileri sağlığın geliĢtirilmesinde ve hastalıkların önlenmesinde kullanmaktadır. Bu durum yeni bir kavram olan sağlık iletiĢimi kavramını gündeme getirmiĢtir. Sağlık iletiĢimi; genel olarak bireyin ve toplumun sağlığını geliĢtirmek için çeĢitli iletiĢim tür ve yöntemlerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Main source of information on people’s health and diseases in recent times seen as health professionals. However, nowadays, the increase in health-related content in the media visibly, the vast majority of people have brought up the topic of health information to meet the media. People are now getting the message to many health through a variety of communication channels, the media uses the knowledge gained in health promotion and disease prevention. This situation has brought a new concept, the concept of health communication. Health communication, in general, to improve the health of the individual and society is defined as the use of various communication types and methods.

Nowadays, considered as one of the most important types of television health programs, health communication, as well as information related to health people to achieve their gratifications also provides a variety of many issues. The main purpose of this study, the satisfaction of getting people to reveal the televised health care programs. Field research conducted with 327 participants in this direction in Elazığ health programs, monitoring frequencies and motivations of individuals have been identified.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :