Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanal ortamda halkla ilişkiler yönetiminin insan kaynakları seçim, yerleştirme ve geliştirme süreçlerine etkisi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
868
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kurumların iŞleyiŞ sürecinde her aŞamada bilgi teknolojilerinin kullanıldığını görülmektedir. Halkla iliŞkiler yönetimi ve insan kaynakları yönetimi de iŞletmenin her alanında olduğu gibi sanal ortam uygulamalarında yaŞanan geliŞmelerden etkilenmekte ve bu uygulamaları kullanmaktadır.ÇalıŞma kapsamında halkla iliŞkiler ve insan kaynakları yönetimi iliŞkisi ve bu alanlar arası iŞbirliğinin önemi, sanal ortamda halkla iliŞkiler uygulamalarının insan kaynakları yönetiminde kullanımı konuları aktarılmaktadır. Ardından çalıŞma kapsamında gerçekleŞtirilen derinlemesine görüŞme ve anket araŞtırmalarının sonuçları paylaŞılmaktadır. Yapılan tüm literatür taraması ve uygulanan alan araŞtırmasının ardından konu ile ilgili bilgiler ve veriler doğrultusunda çözüm önerileri ve sonuç sunulmuŞtur.

Özet İngilizce :

It is seen that today, information technologies are used on every phase during the operation process. Just like the every field of the administration; public relations management and human resources management are affected by the developments in cyber space practices and they apply these practices. This scope is especially public relations and human resources management relation and the importance of this inter-field cooperation, usage of public relations practices in cyber space in the human resources management subjects are stated. Afterwards, the results of interview and public survey research carried out thoroughly within the scope of the study are shared. Solution offers and results are presented in line with the data and information related to the subject, after all of the literature review made and field research practiced.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :