Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serdengeçti dergisi ve siyasal iktidarlarla ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
780
DOI :
Özet Türkçe :

Basın ve siyaset aynı toplumsal sistemin iki önemli aktörü olarak sürekli karŞılıklı bir iliŞki içerisindedir. Ortaya çıkıŞ amacı halkı bilgilendirmek olan basın, çoğunlukla siyasi iktidarların etkisi altında kalmıŞ ya da siyasi iktidarları etkilemeye çalıŞmıŞtır. Tarihsel süreç içerisinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de bu döngü her zaman için kendini göstermiŞtir. Hem basın özgürlüğü, hem de basının asli görevi olan kamu çıkarlarını gütmesi bakımından Türkiye‟de basına yönelik en yoğun baskılar CHP‟nin tek baŞına iktidar olduğu Milli ġef döneminde yaŞanmıŞtır. Tek parti döneminde yayın hayatına baŞlayan Serdengeçti dergisi gazetecilik etik ilkeleri açısından önemli bir sınav vermiŞtir. Tek parti iktidarının yanı sıra DP ve 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası CHP-AP koalisyonu döneminde de yayınlanan Serdengeçti dergisinin haktan ve halktan yana yayın çizgisi incelenmeye değerdir. Bu çalıŞma kapsamında Serdengeçti dergisinin siyasal iktidarlarla iliŞkileri haber ve yorumlar üzerinden ele alınarak nitel içerik analiziyle incelenmiŞtir.

Özet İngilizce :

Press and politics as a two important actors of the same social system are constantly in a reciprocal relationship. Press whose aim is to inform the publicity, mostly remained under the influence of political power or to influence political power. In the historical process this cycle has shown itself in Turkey as well as in all the world for all time. Both in terms of press freedom, as well as pursuing the public interest, which is the principal duty of the press, the most intense pressure has been occurred to the press when the CHP has the power alone during the „National Chief‟. Serdengeçti magazine, which has been launched its broadcast life in such an environment, has given an important exam in terms of journalistic ethics. Serdengeçti magazine's publication line which is in favor of right and in favor of public, should be considered, has been published during the period CHP-AP coalition, in addition to one-party rule, after DP period and 27 May 1960 military coup. In this study Serdengeçti magazine's relationship with political power by taking over the news and comments were analyzed by qualitative content analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :