Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk sineması’nda arabeskin doğuşu ve gelişimi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
1213
DOI :
Özet Türkçe :

 Sinema, dünya genelinde kitleleri etkileme gücüne sahip görsel ve iŞitsel bir sanattır. Bu çalıŞmada Türk sinemasında ortaya çıkan arabesk kültür üzerinde durulmaktadır. Arabesk kültürün oluŞumunda köyden kente göç, sanayileŞme ve çarpık kentleŞme, gecekondulaŞma gibi unsurlar yer almaktadır. Arabesk kültür, Türkiye’de yeni bir müzik türünün oluŞumunu sağlamıŞtır. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Ġbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi müzisyenler bu dönemde ön plana çıkmıŞtır. Orhan Gencebay ile baŞlayan arabesk filmler furyası Türk Sineması’nın çehresini değiŞtirmiŞtir. 1980'li yıllarda ise arabesk filmler her yaŞtan her kesimden izleyici tarafından ilgiyle seyredilmiŞtir. 1990’lara doğru halkın kültür ve gelir düzeyinin yükselmesi ile birlikte Türk Sineması’ndaki arabesk dönem noktalanmıŞtır. ÇalıŞmada literatür taraması yöntemi kullanılmıŞ ve Türk Sineması’nın bir dönemine damgasını vuran arabesk tarihsel bir akıŞ içerisinde irdelenmiŞtir.

Özet İngilizce :

Cinema which affects masses is an audio-visual art in the world. This study deals with the concept of arabesque culture, which emerged in the Turkish Cinema. Arabesque culture is formed by such as rural-urban migration, industrialization and rapid urbanization, slum housing. Arabesque culture has led to the formation of a new type of music in Turkey. Musicians like Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Ġbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses has come to the fore in this period. Arabesque orgy movies which starting with Orhan Gencbay has changed the face of Turkish Cinema. In the 1980s, the arabesque films are watched by viewers of all ages from all walks. With the rise in income levels and culture of people, the period of the arabesque in Turkish Cinema has been punctuated. This study was prepared by the method of literature. In this study, arabesque which was the important period in Turkish Cinema was examined in a historical flow.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :