Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk yazılı basınının hıv/aıds haberlerındeki nefret söylemi: “posta” gazetesı örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi1
Görüntülenme :
865
DOI :
Özet Türkçe :

Bir kimsenin karŞısındaki kimse ya da grubu cinsiyeti, ulusu, dini, ırkı ya da cinsel yönelimleri konusunda eleŞtiren, aŞağılayan ya da kınayan söylemlerde bulunması olarak tanımlanabilecek olan nefret söylemi, Türk yazılı basınında da görülen bir sorundur. HIV/AIDS ile yaŞayan bireylere, kadınlara ve LGBTT bireylere yönelik uygulanan homofobi, dıŞlama, ötekileŞtirme, damgalama gibi bir çok durum nefret söyleminin temelini atarken, gücünü de toplumsal yapı ve kültürden almaktadır. Medya içeriklerinde yer alan söylemler de, ayrımcı ve homofobik ideolojileri dıŞa vurabilmektedir. Bu duruma paralel Şekilde, birçok haber metnindeki ayrımcı bakış açısının da göz önüne serilmesi gerekmektedir. Bu çalıŞmada Posta Gazetesi’nde 1 Nisan 2010 ile 1 Nisan 2012 tarihleri arasında yayınlanan ve HIV/AIDS ile yaŞayan bireylere yönelik nefret söylemini içerdiği/öne çıkardığı varsayılan haberler Van Dijk’ın haber söylem analizi yöntemi ile incelenmekte, böylelikle medyanın haberleriyle HIV/AIDS ile yaŞayan bireylere yönelik sosyal ayrım, homofobi ve ötekileŞtirme gibi düŞünsel eğilimleri doğurucu ve yayıcı bir rol oynadığı varsayımı ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Hate speech which can be called using the scornful, critical or degrader speech due to individuals who have different gender, race, nationality, religion, or sexual orientation, in Turkish written press is also a problematic. Individuals who have HIV/AIDS, women and LGBTT individuals are exposed to the homophobia, exclusion, alienation, stigmatizing and situations a lot like these. These situations cause the hate speech, and its strength comes from the social structure and culture. The discourses on media content, discrimination and homophobic ideologies may come out. Parallel to this situation, a lot of news with discriminatory perspective must be exposed. In this study, Posta newspaper published April 1, 2010 between April 1, 2012, HIV/AIDS contained hate speech towards people living with/put forth the default news are examined with Van Dijk’s news discourse analysis method, so that the media news, HIV/AIDS, social discrimination towards people living with homophobia and alienation, such as intellectual truthful and play a role in revealing and spreading the assumption that trends are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :