Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de müzik basini tarihi ve hey dergisi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi1
Görüntülenme :
847
DOI :
Özet Türkçe :

Bir kültür ürünü olarak değerlendirilen müzik ürünü, her geçen gün toplumla olan etkileşimini arttırmaktadır. Ekonomik hacmi büyüyen bir endüstri olmayı başaran müzik endüstrisi faaliyetlerini medya ile paralel bir ölçekte sürdürmektedir. Bu çalışmada Türk basınında müzik gazeteciliğinin tarihsel geliĢimi incelenmiş ve müzik basınının ortaya çıkıĢ süreçleri üzerinde durulmuĢtur. Müzik basınının ortaya çıkış süreçlerinin araĢtırıldığı çalıĢmada Türkiye‟nin en uzun süre yayımlanan ve müzik basınının en yüksek tirajına sahip müzik dergisi olan Hey Dergisi üzerinden bir analiz yapılmıştır. Hey Dergisinin Türk müzik basınında ki misyonunun araştırıldığı çalıĢmada müzisyen ve müzik yazarları ile derinlemesine mülakatlar  . Yapılan mülakatlarda Türkiye‟de müzik basının günümüzdeki sorunları üzerinde görüĢler derlenmiĢtir. Çalışmada ayrıca geleneksel müzik basını ile yeni medyanın oluşturduğu çevrim içi müzik basını arasındaki farklar ele alınmış ve geleneksel medyadan yeni medyaya geçiĢte müzik basınının geçirdiği değiĢimler aktarılmıştır.

Özet İngilizce :

Music product which is evaluated as a culture product, increase its interaction with society day by day. The music industry which achieved to growth their economic size, continues their activity with media in paralel scale. In this study, historical development of music journalism in Turkish media was examined and discoursed on process of coming up the music media‟s. In the study which the music  coming up process was researched, the analysis was made on Hey Magazine which was printed long time ever of Turkey and had an high circulation in music media. In the study which mission of Hey Magazine in Turkish music media was researched, there were many running commentary with musician and maestros deeply. In the running commentary, the thoughts upon the present day problems of the music media in Turkey was compiled. Also, in the study the differences between music media which is online and the traditional music media and the new media were discussed and alterations that music media faced in passing period from traditional media to new media were reflected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :