Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de özel televizyon kuruluşlarında dış kaynak kullanımı

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
1090
DOI :
Özet Türkçe :

Televizyon yayıncılığı sektöründe oligopol yapının varlığı televizyon kanalları arasında aşırı rekabete neden olmaktadır. Televizyon kanalları rakipleri karşısında üstünlük sağlamak için esneklik sağlayan üretim süreçlerini kullanmaktadır. Televizyon kanallarına içerik üretiminde esneklik sağlayan dış kaynak kullanımını sektörde artan bir oranda kullanılmaktadır. Makalenin konusu; Türkiye'de özel televizyon kanallarının içerik üretiminde dış kaynak kullanımı uygulamalarının incelenmesidir. Dış kaynak kullanımı uygulamalarının son dönemde televizyon kuruluşlarında program yapımında yaygın olarak kullanıldığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Televizyon kuruluşları; yapım şirketlerinden, haber ajanslarından, reklam ajanslarından, cast ajanslarından ve teknik hizmet sağlayan firmalardan dış kaynak kullanımı yolu ile hizmet almaktadır. Bu durum bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların gelişimini, sermaye birikimini dolayısı ile bu sektörlerde yeni firmaların kurulmasını sağlamaktadır. Kanallar içinde lider konumda bulunan Kanal D, ATV ve Show TV’nin program yapıları ve yayın akışları incelendi, yöneticileri ile görüşmeler yapıldı. Kanalların yayınlarında yer alan programların iç yapım ve dış yapım oldukları tespit edildi. Yapım şirketlerinin dökümleri yapıldı, her üç kanalın ortak kullandıkları yapım şirketleri incelendi. Televizyon kanalları ve yapım şirketleri ilişkisi tablolarda ortaya konuldu. Televizyon yöneticilerinin sadece ikincil hizmetlerde değil ayrıca programcılık gibi temel alanlarda da dış kaynak kullandığı tespit edildi.

Özet İngilizce :

Due to the presence of oligopolistic structure in television broadcasting; television channels are caused by excessive competition. Television channels, which provide the flexibility to maintain dominance over your competitors, are using production processes. Outsourcing which provides the flexibility to production content for television channels is used at an increasing rate in the industry. The subject of the article; private television channels in Turkey on content production the application of outsourcing is to examine. The aim of this study to exhibit to use extensively outsourcing practices currently in program producing of television organizations. Television organizations provide services from production companies, news agencies, advertising agencies, casting agencies and the companies which present technical services by outsourcing. This situation generates the development of companies which accupation in this fields, capital aggregation and generation of new firms as consequently. Among channels as leader, Kanal D, ATV, Show TV channels have been examined with the nature of the programmes and the TV schedules and interviewed with their directors. That is detected that their programme schedules are internal or external production. The companies are listed and examined the production companies that are used commonly by three television channels. The relation between televison channels and production companies exhibited through the tables. Television executives not only in secondary services but also in key areas such as programming was found that the use of outsourcing.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :