Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite mezunlarinin liderliğe ilişkin yaklaşimlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr. Murat PAZARBAŞ1
Görüntülenme :
783
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma farklı lisans programlarından mezun olmuş bireylerin eğitim gördükleri süre dikkate alındığında; liderlik boyutunda nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere tarama yönteminden faydalanılarak teorik bir yol izlenmiştir. Ayrıca veri toplama aracı olarak liderlik ve otorite kavramlarından hareketle hazırlanmış olan “liderlik anketi” kullanılmış olup; anketin cronbach alpha (a) güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Araştırmanın bulguları farklı lisans programlarından mezun olmuş bireylerin liderlerde aradıkları özellikleri, demokratik kişilik, saygı ve sevgiye dayanan anlayış ve cesaretli bir duruş ekseninde topladıklarını göstermektedir. Ayrıca kuralcı, baskıcı ve kararlarında sadece kendi takdirini kullanan liderleri istemedikleri yargısına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine leadership perspectives of the people that graduated from different bachelor’s degree programmes by considering their education durations. In order to execute the goal of the study a theoretical method was pursued by using literature procces. Also, as a means of data gathering leadership questionary that is composed of leadership and authority concepts was used; and the reliability of the cronbach alpha (a) was found as .94. Findings of the study showed that individuals who graduated from different bachelor’s degree programmes collect ideal leadership characteristics those are expected by them are grounded on democratic character, respect and affection elements; Also, showed that individuals who graduated from different bachelor’s degree programmes do not expect leaders those have tough rules, use only his/her own decisions, use pressure on the staff.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :