Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerde finansal yönetim uygulamalarının finansman sorunları üzerindeki etkisi: trabzon ili örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka MYO Yön. ve Org. Bölümü2
Görüntülenme :
839
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonominin lokomotifi durumundaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık olarak %98'ini oluşturmaktadır. Türkiye'deki üretim ve istihdamın büyük bölümünü sağlayan KOBİ'lerin bir anlamda ülke ekonomisine yön verdiği söylenebilir. Dolayısıyla KOBİ'lerin yaşadıkları tüm sorunların ülkedeki üretimi ve istihdamı etkileyeceği açıktır. Fakat özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ'ler birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmada Trabzon ilindeki KOBİ'lerin finansman sorunları, finansal yönetim ve finansal planlama açısından ele alınarak, profesyonel finansal yönetimin söz konusu sorunlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak Trabzon'daki KOBİ'lerin büyük bir bölümünde profesyonel bir finansman bölümünün ve finans yöneticisinin olmadığı ayrıca sağlanan teşvik ve desteklerin yetersiz olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Small and Medium Size Enterprises (SME), the locomotive of the economies, constitute approximately 98% of firms in Turkey. It can be said that SMEs providing a large part of production and employment in Turkey in one sense direct the national economy. Therefore, it's clear that the problems of SMEs will affect the production and employment in that country. SMEs face some problems especially in developing countries. In this study, in terms of the financialmanagementandfinancialplanning, the financingproblemsof SMEsin the province ofTrabzon and professionalfinancialmanagementissuesthatimpact on these problems was investigated.As a result, the majority of SMEs in Trabzon don't have finance managers and professional finance departments have been determined. And also state Incentives and institutional supports providing SMEs was found inadequate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :