Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Dergi hakkında bilgi.

1. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, yılda üç kez yayınlanır.


2. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, hakemli bir yayındır. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplumda yayınlanmak üzere gönderilen
özgün makaleler, YAZI KURULU tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir ve
üç hakemin en az ikisinden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır.


3. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum’a gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Derginin yayın
dili Türkçe’dir.


4. Yazılar, basılı üç kopya halinde ve disketiyle birlikte gönderilmelidir. Özel çeviri yazım işaretlerinin kullanıldığı yazılarda fontlar da (pC uyumlu) diskete yüklenmelidir, 5. Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini vermelidir. Yazıların başında 6. kısa birer Türkçe ve İngilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe
ve İngilizce anahtar sözcükler (en çok 10 sözcük) bulunmalıdır (İtalik olarak ve Times 9 punto ile yazılmalıdır).

7. Yazılar, Apple Mac Word 5.1 veya MS Word Windows 95 ve üstü programla, Times 10 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla
yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır.


8. Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/ veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Tanpınar 1985) veya
(Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az olanlar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun olanlar ise satırın sağından
ve solundan birer santimetre içeride, blokhalinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.


9. Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Makalenin sonunda
yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve italik) ve makaleler (dergi adı koyu, cilt Romen rakamıyla, sayı, üst üste iki nokta,
sayfa numaraları) alfabetik sırayla ve şu düzenle verilmelidir:

10. ELÇİN, Şükrü, (1998), ‘’Yeşil Abdal’ın Bir Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.
Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231.

11. STOEL1JE, J. Beverly, (1983), “Festival in America”, Handbook of American Folklore, (ed R. M. Dorson.), Bloomington: Indiana University Press, 239-246.

12. TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), xıX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Basımevi.

13. ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33: 513- 514.


14. WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

15. WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap Nasıl Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay), Adam Sanat, 4: 5-14.


16. Bir yazarın birden fazla yayını kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise
(1985a), (1985b) şeklinde harf sırasıyla verilmelidir.


17. Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans/ doktora ... ) yönelik olduğu belirtilmelidir.


18. Yukarıda belirlenen yazım koşullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.