Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turizm Araştırma Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yazı Teslim Kuralları

 
Dergiye gönderilecek yazılar, World 6.0 ve üstü versiyon (IBM uyumlu) programında yazılmış olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılar bir buçuk aralıklı ve Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto olarak basılmalıdır. Yazılar elektronik posta adresine e-mail yoluyla gönderilmelidir. Makalelerin kaynakça ile birlikte 10 bin kelimeyi geçmemesi tercih edilir. Makalelerin 150 – 200 sözcük civarında İngilizce ve Türkçe özetler yazının üzerinde yer almalı, jel kodu kullanılmalıdır. Yazar iletişim bilgilerini ilave etmeli, özetler, yapılandırılmış özet şeklinde verilmelidir.Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.
 
• Kaynakların Düzenlenmesi
 
Kaynak gösterme formatı APA ölçütlerine uygun olmalıdır.
 
• Metin İçinde Kaynak Gösterme
 
Ana metindeki tüm göndermeler metin içi dipnot sistemi ile belirtilir. Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazarın veya yazarların soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numarası belirtilir. Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme yapılırsa yine aynı yöntem uygulanır, a.g.e., a.g.m. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa, parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır. Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra vd. ibaresi kullanılmalıdır. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır. Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Bu not içinde yapılacak göndermelerde de yukarıdaki yöntem uygulanmalıdır.
 
• Açıklayıcı notlar
 
Açıklayıcı notlara makale sonunda yer verilmelidir. Atıflarda yer alan kısaltmaların açılımı için açıklayıcı notlar kullanılmalıdır.
 
• Giriş
 
3-4 paragraflık bir giriş kısmında çalışmaya ilişkin özet bir tanımlama ve sözkonusu çalışmanın diğer çalışmalardan hangi noktalarda farklılaştığına ilişkin bilgiler verilmelidir. Bulgular ve sonuçlarıyla ilgili bilgi vermekten kaçınılmalıdır.
 
• Ara Başlıklar
 
Yaklaşık her 2-3 sayfada bir alt başlık olmalı ve uzun paragraflardan kaçınılmalıdır. Başlıklar giriş bölümünden başlamak üzere numaralandırılabilir.
 
• Tablolar
 
Kompleks istatistiki tablolar metin sonunda yer almalı, metin içerisinde özet ve tanımlayıcı tablolara yer verilmelidir. Tablolar ve Şekiller sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekiller ayrı ayrı sayfalarda yer almalıdır.
 
• Sonuç
 
İki sayfadan uzun olmamalıdır. Bu bölümde elde edilen sonuçlar özet ifadelerle ve literatüre sağladıkları katkılar açısından ele alınmalıdır.