Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enhanced learning of biotechnology students by an inquiry-based cellulase laboratory

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

This study explored the effectiveness of an inquiry-based cellulase laboratory unit in promoting inquiry in undergraduate students in biotechnology. The following tools were used to assess the students' achievements and attitude: conceptual understanding test, con-cept mapping, students' documents, CLES questionnaire, students' self reflection, and in-terviews. Judging from their conceptual understanding test results and concept mapping, students gained significantly more content knowledge on enzyme-substrate interaction and its application. In addition, students' reports on their projects revealed that they have devel-oped their critical thinking, scientific process skills and abilities to apply knowledge on en-zyme cellulase to industrial application. The students reacted positively to this teaching strategy as demonstrated by results from questionnaire responses, students' self reflection and interviews. The success of this inquiry-based laboratory unit might be due to both the context which was of interest to students, and the instruction method which ranged from a guided to a more open inquiry. Most importantly, the teacher in this study had mastery of both content and pedagogical techniques. This inquiry-based cellulase laboratory unit provided significant benefits for teaching and learning science for biotechnology students. It promoted acquisition of content knowledge and skills such as asking good questions, predicting, problem solving, drawing conclusion, and communication. This inquiry-based laboratory unit may serve as a guideline or framework for implementing a dynamic instruction with a range of inquiry level for the undergraduates.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, sorgulayıcı temelli bir selülaz laboratuar ünitesinin lisans düzeyindeki öğrencilerin biyoteknolojideki sorgulamalarının destekleme hususunda etkililiği ortaya çıkarılmıştır. Öğrencilerin başarılarını ve tutumlarını ölçmek amacıyla şu araçlar kullanılmıştır: kavramsal anlama testi, kavram haritası, öğrenci dokümanları, CLES anketi, öğrencilerin kişisel düşünceleri ve mülakatlar. Kavramsal anlama testi ve kavram haritalarından çıkarılan sonuçlara göre öğrencilerin anlamlı biçimde daha fazla enzim-substrat etkileşimiyle ilgili içerik ve uygulama bilgileri kazandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrenciler proje raporlarında eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirdiklerini, enzim selülaz bilgilerini endüstriyel uygulamalarda kullanma kabiliyetlerinin artığını ifade etmişlerdir. Anket cevaplarında, öğrencilerin kişisel düşüncelerinde ve mülakatlarda çıkan sonuçlar, öğrencilerin bu öğretme stratejisine olumlu tepki verdiğini göstermiştir. Bu sorgulayıcı temelli laboratuar ünitesinin başarısı hem öğrencilerin ilgisinin çeken bir bağlamda verilmesi hem de kılavuzlanmış bir yapıdan açık sorgulamaya kadar değişen bir formattaki öğretim yaklaşımından kaynaklanabilir. En önemlisi, bu çalışmada öğretmenler hem içerik hem de pedagojik tekniklerde bir uzmanlık kazanmışlardır. Bu sorgulayıcı temelli selülaz laboratuar ünitesi biyoteknoloji öğrencileri için bilimi öğrenme ve öğretmede kayda değer faydalar sağlamıştır. İçerik bilgisinin ve iyi soru sorma, tahmin etme, problem çözme, sonuç çıkarma ve iletişim gibi becerilerin kazanılmasını desteklemiştir. Bu sorgulayıcı temelli laboratuar ünitesi, lisans öğrencileri için sorgulayıcı düzeyin değişen açılımlarında dinamik bir öğretimin uygulanması için bir çatı veya rehber olarak sunulabilir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :