Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Improving classroom practices using our knowledge of how the brain works

Yazar kurumları :
Universiti Brunei Darussalam1
Görüntülenme :
691
DOI :
Özet Türkçe :

During the last decade of the 20th century (the decade of the brain) large sums of money were spent in researching how the brain works in relation to our day-to-day activities. As a result, we now know to a much greater extent the roles played by various regions of the brain when we are carrying out various activities including learning. We also know that dif-ferent types of rewards and instruments can stimulate specific parts of the brain which ena-ble individuals to carry out their daily chores efficiently. These findings when applied to a classroom learning situation, which is a step forward from theory to practice, might make it possible for us to improve learning for all learners. Thus, in this presentation we plan to combine our knowledge of how the brain functions with those of the other scientific disci-plines to provide teachers with the tools they may need to be more effective and efficient teachers. More specifically, this paper aims to lay a foundation for an interfaculty collabo-ration in UBD towards helping teachers improve their thinking skills which in our opinion are of great importance to fostering their classroom practices.

Özet İngilizce :

Beynimizin günlük etkinliklerimizle ilişkili olarak nasıl çalıştığını araştırmak amacı ile büyük miktarda paralar 20. yüzyılın son on yılında (beynin on yılı) harcandı. Sonuç olarak öğrenme de dâhil olmak üzere farklı aktiviteleri yaptığımız zaman beynimizin hangi bölge-lerinin daha etkin bir rol oynadığını biliyoruz. Şunu da biliyoruz ki farklı türde ödüller ve enstrümanlar bireylerin günlük işlerini etkili biçimde yapabilmelerini sağlayan beynin bölümlerini uyarabilirler. Bu bulguları sınıftaki öğrenme durumlarına uyarladığımız zaman teoriden pratiğe bir adım atmış oluruz ve bu bizim tüm öğrenenler için öğrenmeyi geliştirmemizi mümkün kılabilir. İlaveten, bu sunumda bilgilerimizi birleştirmeyi planlayarak diğer bilimsel disiplinlerinden faydalanarak beynin nasıl işlev gösterdiği etkili ve etkin bir öğretmen için araçlar sunabilir. Daha özelde bu makale, öğretmenlerin sınıf uygulamaları-nın gelişmesine yardım eden düşünme becerilerinin arttırılmasına doğru UBD de fakülteler arası işbirliği için bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :