Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigating children´s conceptions of the brain: first steps

Yazar kurumları :
Department of Physiology, Laboratory of Neuroscience & Education, The University of Paraná1
Görüntülenme :
688
DOI :
Özet Türkçe :

This paper reports data, part of a cross-sectional study about the use of pupil´s drawings as a means of probing the development of 195 Brazilian pre-school children (4 to 6 year-olds) and 681 primary school pupils 1st Grade through 4th Grade (7 to 10 years of age) conceptions of the human brain. The aims of the present study is to analyze how the con-ception of the brain develops, how they represent their brains, and whether it is based on historical models or current scientific knowledge, in their interaction with school and so-ciety at large. The methodology involved the presentation of a contour of the head and neck drawn on the blackboard in the classroom, and children were asked to draw what they think they have inside their heads. After the drawings were collected some pupils were interviewed to explain their drawings. Classification of the collected drawings were interpreted on the perspective of historical models of the brain and scored following a 6 level rating scale depicting degrees of neuroanatomical resemblance. Gender and age were taken into consideration. The results show that younger pupils are adepts of mental ideas in their representations of the brain, i. e. what the brain does, but progressively as they get older, start to develop a more morphological representation of the brain. Knowledge obstacles for learning about the nervous system and elementary neuroscience implications are discussed.

Özet İngilizce :

Bu makale insan beyni kavramı ile ilgili olarak, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar olan 7-10 yaş aralığında 681 ilköğretim öğrencisi ve 195 Brezilyalı okul öncesi çocuklarını (4-6 yaş aralığı) çizimlerinin kullanımını içeren değişimli bir çalışmayı rapor etmektedir. Bu ça-lışmada beyin kavramının nasıl geliştiğini, çocukların beyinlerini nasıl temsil ettiklerini, bunun tarihsel modellere mi? yoksa günümüzdeki bilimsel bilgiye mi? dayandığını, bu bağ-lamda okul ve toplumun etkileşimini analiz etmek amaçlanmıştır. Metot, baş ve boyun çev-resinin sınıftaki tahtada çizimini içermektedir ve çocuklara başlarının içinde ne bulunduğu sorulmuştur. Çizimden sonra bazı öğrencilerin yaptıkları çizimleri açıklamak amacı ile gö-rüşmeler yapılmıştır. Toplanan çizimlerin sınıflandırması için beynin tarihsel modellerinin perspektifi yorumlamış, nöroanatomik benzerlik derecesindeki tanımlanan altılı bir likert ti-pi ölçek ile puanlanmıştır. Cinsiyet ve yaş dikkate alınmıştır. Sonuçlar, daha genç öğrenci-lerin beyinlerinin betimlemesinde zihinsel fikirlerin uzmanı olduklarını, başka bir ifade ile beyin ne yapar? Fakat yaşları arttıkça beynin daha morfolojik bir betimlemesini geliştirme-ye başlarlar. Erken nörobilim ve sinir sistemi ile ilgili olarak öğrenme için bilgi engelleri olası etkileri tartışılır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :