Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reliability and validation of a short scale to measure situational emotions in science education

Yazar kurumları :
University of Education Heidelberg, Didactics of Biology1
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

 

Research has shown that emotions play a significant role in the learning process and academic achievement. However, the fact that measurement of emotions during or after instruction usually requires written responses on lengthy research instruments has been given as a reason why researchers have tended to avoid research on this topic in classrooms. Consequently, we developed a short Likert-scale instrument which used only three items within the three factors of interest, well-being and boredom to measure adolescent emotions during instruction in science education. We present four different studies in four populati-ons to assess the validity of the scale. In order to determine the reliability and validity of the instrument, it was administered to pupils across a range of grades (grades 6-12) after being taught standardised lessons by 14 teachers in south-western Germany. The data generated were analysed statistically in terms of their reliability and validity. As the three independent factors (interest, well-being and boredom) had been derived from theoretical constructs, confirmatory factor analysis was applied. In a second study based on pupils from different age groups, grades and school subjects, we found different scores according to age and subject, suggesting that the scale is sensitive to these parameters. A third study used two standardised educational programs in zoology and botany for 5th and 6th graders to assess the scale's sensitivity towards changes in emotions. Pupils rated the zoological topic as mo-re interesting than the botanical topic, as less boring and they felt better. External validity was determined by correlating the data that was generated using our scale in a fourth study on University students with the data generated by an established measurement of motivati-on (the shortened German version of the KIM - ―Kurzskala zur Intrinsischen Motivation‖). The data generated suggest that the three factors cluster satisfactorily and that the instrument, which can be administered with minimum disruption of classroom time, is both reliable and valid.

Özet İngilizce :

Araştırmalar duyguların öğrenme sürecinde ve akademik başarıda anlamlı bir rol oynadığını göstermiştir. Fakat duyguların öğretim sürecinde ya da sonrasında ölçümü uzun cevap gerektiren yazılı ölçü araçlarını gerektirmesi gerçeği nedeniyle araştrımacıların sınıfta bu konu ile ilgili çalışmaktan neden kaçındıklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle bıkkınlık, iyi olma hali ve ilgi üçlü faktörlerini içeren üç maddeli fen öğretimi esnasında ergen duygularını ölçmeyi amaçlayan bir kısa likert tipi ölçek geliştirdik. Ölçeğin geçerliliğini tespit için dört popülasyonda dört çalışma sunuyoruz. Ölçme aracının geçerlik ve güvenirliğini tespit etmek amacı ile güney batı Almanyadaki 14 öğretmen tarafından verilen standart derslerden sonra, 6-12 sınıflar düzeyindeki geniş bir öğrenci grubuna uygulandı. Elde edilen veriler güvenirlik ve geçerlikleri ile ilgili olarak istatistiksel analize tabii tutuldu. Teorik yapıdan elde edilen üç bağımsız faktör (ilgi, iyi olma hali ve bıkkınlık) için dogrulayıcı faktör analizi uygulandı. Farklı yaş grupları, dereceler ve okul konularına dayanan ikinci çalışmada ölçeğin yaş ve konu paremetleri ile ilgili olarak hassasiyetini tespit ettik. Üçüncü çalışmada ölçeğin duygulardaki değişimle ilgili hassasiyetini ölçmek amacı ile beşinci ve altıncı sınıfların botanik ve zoolojideki iki standart eğitim programları kullanıldı. Öğrenciler zooloji ile ilgili konuları botanikle karşılaştırıldığında daha ilginç, daha az sıkıcı buldular ve kendilerini daha iyi hissetiler. Dış geçerlik, üniversite öğrencileri ile dördüncü çalışmada kullandığımız ölçekten elde edilen veriler ile motivasyonun ölçülmesinden elde edilen verilerin (KIM'in kısaltılmış Alman versiyonu) korelasyonu ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler üç faktörün tatmin edici bir küme oluşturduğunu, sınıf zamanını fazla etkilemeden uygulanabilen ölçeğin hem güvenilir hem de geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :