Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effectiveness of the brain based teaching approach in enhanching scientific understanding of newtonian physics among form four students

Yazarlar :
Yazar kurumları :
School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study was to assess the effectiveness of Brain Based Teaching Approach in enhancing students' scientific understanding of Newtonian Physics in the context of Form Four Physics instruction. The technique was implemented based on the Brain Based Learning Principles developed by Caine & Caine (1991, 2003). This brain compatible strategy involves specific attention and consideration towards seven main steps; (i) Activation, (ii) Clarify the outcome and paint big picture of the lesson, (iii) Making connection, (iv) Doing the learning activity, (v) Demonstrate student understanding, (vi) Review for student recall and retention and (vii) Preview the new topic. The effectiveness of the teaching approach within the targeted context would then be assessed in a quasi experimental research approach involving 100 students from two Secondary Schools in the northern peninsular Malaysia. Data collected from the Questionnaire of Subjective Items of Newtonian Physics were analyzed qualitatively to investigate the patterns formed. The findings of the research showed that the teaching approach was effective in enhancing students' scientific understanding of Newtonian Physics. It was found that a majority of students from the group that followed the Brain Based Teaching Approach possessed a better scientific understanding of Newtonian Physics compared to the group that received conventional teaching metho

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Dört Fizik Modeli Öğretim bağlamında Newton fiziğinin bilimsel bir bakışla öğrencilerin anlamalarını zenginleştirmede Beyin Temelli Öğretim Yaklaşımının etkililiğini değerlendirmektir. Caine & Caine (1991, 2003) tarafından geliştirilen Beyin Temelli Öğretim Prensiplerine dayanan bir teknik uygulanmıştır. Beyin uyumlu strateji yedi temel aşamayı ve her birine özel dikkati gerektirmektedir: (i) Etkinleştirme, (ii) dersle ilgili büyük resmi çizme ve çıktıyı netleştirme, (iii) ilişki kurma, (iv) öğrenme etkinliği yapma, (v) öğrenci anlayışlarını gösterme, (vi) öğrencilerin hatırlamalarını ve akılda tutmalarını sağlamak için özetleme ve (vii) yeni konuyu özetleme. Hedeflenen bağlamda kullanılan öğretim yaklaşımının etkililiği, Malezyanın kuzey yarım adasındaki iki liseye devam eden 100 öğrenciyle quasideneysel yaklaşım kullanılarak değerlendirilmiştir. Newton Fiziği Öznel Sorular Anketi kullanılarak toplanan veriler, oluşan örüntüleri incelemek üzere niteliksel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin Newton fiziğini bilimsel bir bakışla anlamalarını zenginleştirmede kullanılan öğretim yaklaşımının etkili olduğunu göstermiştir. BeyinTemelli Öğretim Yaklaşımını takip eden gruptaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun geleneksel öğretim yöntemindeki öğrencilerle karşılaştırıldığında Newton fiziğine yönelik daha iyi bir bilimsel anlayışa sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :