Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of diaries on self-regulation strategies of preservice science teachers

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
580
DOI :
Özet Türkçe :

This study examined the effect of diaries on self-regulation strategies of the pre-service science teachers. The participants of the study were 60 pre-service science teachers, 30 of which were in the experimental and the remaining 30 were in the control group. The Pintrich's self-regulation model was taken as a basis in the study. The Pintrich's model of self-regulation includes 3 general categories of strategies: (a) cognitive learning strategies, (b) metacognitive or self-regulatory strategies to control cognition, and (c) resource management strategies. In the study, the pre-service science teachers in the experimental group reported the self-regulation strategies they used for daily learning activities by writing the diary-report form for fourteen weeks. The data of the study were collected by the motivated strategies for learning questionnaire. At the end of the study, the intrinsic motivation, task value, metacognition, time management strategy usage status of the experimental group which reported their self-regulation strategies were significantly different from those of the control group.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada günlüklerin fen bilgisi öğretmen adaylarının öz düzenleme stratejilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma 30 deney, 30 kontrol grubunda olmak üzere 60 fen bilgisi öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışmada Pintrich'in öz düzenleme modeli temel olarak alınmıştır. Pintrich'in öz düzenleme modeli 3 genel bölümden oluşmaktadır: (a) bilişsel öğrenme stratejileri (b) bilişi kontrol eden biliş bilgisi veya öz düzenleme stratejileri (c) kaynak yönetim stratejileri. Araştırmada deney grubunda yer alan fen bilgisi öğretmen adayları günlük öğrenme etkinlikleri için kullandıkları öz düzenleme stratejilerini 14 hafta boyunca günlük rapor formunu doldurarak rapor etmişlerdir. Araştırmanın verileri öğrenme için motivasyon stratejileri ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonunda öz düzenleme stratejilerini rapor eden deney grubundaki içsel motivasyon, konunun önemi, biliş bilgisi, zaman yönetimi stratejilerini kullanma durumu kontrol grubundan anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :