Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The notion of the relationship to knowledge: a theoretical tool for research in science education

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

This article pursues a dual objective. First, it seeks to present the notion of the relationship to knowledge as a valuable theoretical tool for science education research. Secondly, it aims to illustrate how this notion has been operationalized in recent research conducted in Que-bec (Canada) that focuses on teachers‟ and students‟ relationship to knowledge. The first portion of this article presents the notion of the relationship to knowledge, documenting its origins, usefulness and contributions to research in the field of science education. In the second portion, we present four (4) studies recently conducted in Quebec that relied on the notion of the relationship to knowledge to analyze, respectively: 1) postsecondary science students‟ relationships to experts; 2) secondary students‟ epistemological postures and rela-tionship to scientific knowledge; 3) the relationship to knowledge and school of primary and secondary students who repeated a school year; and 4) the relationships to knowledges (in the plural form) of preservice secondary science and social studies teachers. We also present one (1) project, in progress at this time, which is dedicated to the point of view of preservice primary teachers concerning science and science education. By way of conclu-sion, we set out some main avenues for further research and debate in science education.

Özet İngilizce :

Bu makalenin ikili bir hedefi vardır. İlk olarak, fen eğitimi araştırmaları için değerli bir teorik araç olarak ilişkilendirme kavramından bilgiye doğru bakış açısını araştırmak. İkinci olarak, Quebec"de (Kanada) öğretmen ve öğrencilerin bilgiyle ilişki kurmaları üzerine en son yapılan yapılan bir araştırmada bu bakış açısının nasıl örneklendirildiğini ortaya koyma amaçlanmaktadır. Bu makalenin ilk bölümünde, ilişkilendirme kavramının bilgiyle bağlantısı, bunun dayandığı temelleri belgelendirme, bilim eğitimi alanında yapılan araştırmalardaki kullanışlılığı ve katkıları sunulacaktır. İkinci bölümünde ise, bağıntı kavramı ile bilgiyi ilişkilendirmeyi analiz eden Quebec‟te yapılmış dört (4) çalışmayı sırasıyla sunacağız: 1) ortaöğretim sonrası fen bilgisi öğrencilerinin uzmanlarla ilişkilendirmeleri, 2) ortaöğretim öğrencilerinin epistemolojik dayanakları ve ilişkilendirmenin bilimsel bilgiyle ilişkisi, 3) bilgiyle ilişkilendirme ve bir akademik yılı tekrar eden ilk ve orta öğretim öğrencileri, ve 4) sosyal bilgiler öğretmenleriyle ortaöğretim fen bilgisi öğrencilerinin bilgisini (çoğul anlamda) ilişkilendirme. Ayrıca, şu an sürmekte olan ilköğretim öğretmen adaylarının fen ve fen eğitimine yönelik sahip oldukları ortaya çıkarmayı amaçlayan bir yıllık projemizi de sunacağız. Sonuç olarak ta fen eğitiminde yapılacak çalışma ve tartışmalara ışık tutacak öneriler de bulunulacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :