Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Values, beliefs and norms that foster chilean and german pupils’ commitment to protect biodiversity

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
756
DOI :
Özet Türkçe :

Fostering young people‟s commitment to protect biodiversity is an important goal of Edu-cation for Sustainable Development (ESD) in both, industrial countries and designated bio-diversity hotspots. However, little empirical evidence exists to describe factors that influ-ence such commitments. Based on the Value-Belief-Norm (VBN) theory, 15 to 19-year-old Chilean (n= 216) and German (n= 217) pupils‟ commitment to protect biodiversity was in-vestigated. Comparisons revealed that Chilean adolescents showed higher personal norms and commitments to protect biodiversity. Regression analysis showed that within the Ger-man sample, the "Schwartz‟-value universalism was an important predictor for three differ-ent kinds of behavioural commitment. In both samples, "ascription of responsibility‟, "per-ceived ability to reduce threat‟ and, above all, "personal norms‟ were positive predictors. The paper concludes with a discussion of the results in the light of existing evidence and suggests implications for biodiversity education.

Özet İngilizce :

Genç insanların biyolojik çeşitliliğin korunması konusundaki adanmışlığını desteklemek, hem endüstrileşmiş ülkeler hem de biyolojik çeşitlilik açısından önemi tespit edilmiş alanlarda sürdürülebilir kalkınma için eğitimin önemli bir amacıdır. Fakat bu türden sorum-lulukları etkileyen faktörleri tanımlayan çok az deneysel kanıt mevcuttur . Bu çalışmada, Değer-İnanç-Norm teorisine dayanarak 15-19 yaşları arasındaki 216 Şilili ve 217 Alman öğrenci biyoceitlilik konusundaki sorumluluklari araştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şilili öğrencilerin daha yüksek kişisel değer ve biyolojik çeşitliliği korumaya adanmışlığa sahip olduğunu göstermiştir. Regresyon analizi sonuçları da Alman örneklemi için "Scwartz-değer evrenselinin üç farklı davranışsal adanmışlık için önemli bir prediktör olduğunu or-taya koymuştur. Her iki örneklemde de sorumluluğun yüklenmesi, tehdidi azaltan algılan-mış kabiliyet ve hepsinden önemlisi kişisel değerler olumlu prediktörlerdir. Makale, sonuçların var olan kanıtların ışığında tartışılması ve biyolojik çeşitlilik eğitimi için etkiler-ine yönelik önerilerle neticelendirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :