Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel güven ve iş tatmini üzerindeki etkilerinin araştırılması: afyonkarahisar da bir araştırma

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi Uşak Meslek Yüksekokulu1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu2
Görüntülenme :
714
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, insan kaynakları yönetimi, örgütsel güven ve iş tatmini ile ilgili tanımlar ve kuramsal çalışmalar incelendikten sonra insan kaynakları yönetimi uygulamalarını ifade eden eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlaması, iletişim, iş tanımlaması, ödünlendirme ve seçim faaliyetleri ile örgütsel güven ve iş tatmini arasındaki ilişkiler yapılan bir araştırma ile değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçları, insan kaynakları yönetimi uygulamalarından performans değerlendirme, iletişim, iş tanımlaması ve seçim faaliyetlerinin örgütsel güveni pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca insan kaynakları yönetimi uygulamalarından seçim faaliyetinin iş tatmini üzerinde etkisi olan tek bağımsız değişken olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, human resources management, organizational trust and job satisfaction and related definitions and theoretical studies examining the human resource management practices that describes the training, performance appraisal, career planning, communication, job description, concessions and selection activities and organizational trust and job satisfaction among relations are evaluated by a survey. Research results, human resource management practices on performance reviews, communication, job description and selection of activities shows that positively impact organizational trust. Moreover, human resource management practices of selection activities have an impact on job satisfaction were the only independent variable.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :