Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternatif turizm ve ürün çeşitliliği oluşturmada ekolojik çiftlikler: pastoral vadi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
1127
DOI :
Özet Türkçe :

Kitle turizm hareketliliği içerisinde yer alan insanların tüketim taleplerinde meydana gelen değişim son yıllarda turizm sektöründe ürün çeşitlendirme çalışmaları ve klasik turizm ürünü olarak adlandırılan deniz, kum ve güneş üçlemesine alternatif olarak ortaya çıkan alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Değişen talebi karşılamak ve bu alanlardaki özel ilgiye sahip turistler içindeki en önemli payı alabilme yarışı ile birlikte çeşitli yatırımlar yapılmıştır. Turizm sektöründe ortaya çıkan ürün çeşitliliği oluşturma anlamındaki çalışmalarda ürünün kendi başına bir çekiciliğe sahip yeni bir ürün olabileceği gibi diğer ürünleri destekleyici özelliğinin de olabileceğini belirtmek mümkündür. Çok zengin bir floraya sahip Muğla yöresi aynı zamanda pek çok endemik bitki türüne de sahip bir turizm bölgesidir. Klasik turizm ürünü anlamında da önemli bir destinasyon olan bölge, aynı zamanda alternatif turizm hareketliliği için de çok önemli bir potansiyele sahiptir. Çalışmanın amacı, ürün çeşitlendirme politikaları ile eko turizm, çiftlik ve tarım turizmi uygulamaları kapsamında geliştirilen, bu konuda örnek olabilecek Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay metodu ile incelemektir

Özet İngilizce :

The changes at mass tourism activity within the human consumption demands, in recent years in tourism product diversification efforts has caused to emerge alternative tourism types as an alternative to the classic tourism product called sea, sand and sun trilogy. Various investments were made to meet the demand and get the most important share of tourists having special interest in those areas. The studies on product diversification in tourism industry indicate that the product itself has an attractive new product features as well as supporting other products may also be possible to specify. Mugla, which has a very rich flora in the region also has many endemic plant species and is a tourist area. The region which is a very important destination as a classical tourism product, at the same time has a very significant potential for alternative tourism mobility. The aim of the study is to examine the Pastoral Valley Ecological Farm Life which has been developed within the scope of product diversification policy, ecotourism, farm and agricultural tourism practices and could be an example on this topic. In this study, case study method which is one of the qualitative methods was used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :