Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde performans değerlendirme: ankara ili örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
662
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde ve gelecekte insan kaynaklarını geliştiren ve motive eden turistik işletmelerin, amaçlarına daha kolay ulaşabilecektir. Bunu başaramayan kuruluşlar ise, zamanla faaliyet alanlarını kaybetmek zorunda kalacaklardır. Turizm sektörünün en önemli özelliği, insan unsuruna dayalı olması ve özellikle konaklama işletmelerinin de emek yoğun işletmeler sınıfında yer almasıdır. Bir ülkede turizm sektörünün geliştirilmesi açısından, özellikle arz tarafındaki insan unsurunun büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle konaklama işletmelerinde görev yapan personelin işinde başarılı olması müşterilerin memnuniyetini de artıracaktır. Çalışan personelin başarısının arttırılmasında ve iş tatmininin sağlanmasında performans değerleme, yöneticilerin çalışanın performansını ölçmesine ve arttırmasına yardımcı olan bir araçtır. Performans değerleme, çalışana işletmenin kendisinden ne beklenildiğini ve işletmenin amaçlarına varmak için neler yapması gerektiği gösterir. Ayrıca hem çalışanın işletmedeki mevcut konumu belirlenecek, hem de gerekli hizmet içi eğitim ihtiyacının belirlenecektir. İşletmede çalışanlar arası iletişimi artmasına katkı sağlar. İşletmedeki yönetici açısından ise performans değerleme, personele ilişkin daha doğru ve daha etkin bilgi alınması, işletme içindeki mesleki gelişim planlamasının daha rasyonel yapılmasını sağlar. Bu makale çalışmasında yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde ilk olarak performans ve performans yönetimi kavramları incelenmiştir. Daha sonra bir alan araştırması aracılığıyla Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde personel değerleme çalışmalarının mevcut durumunun belirlenmesi, uygulamadaki eksiklikleri tespit edilmiştir. Alan araştırmasından elde edilen sonuçlara göre konaklama işletmelerine öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays, tourism establishments developing human resources and motivating will make it easier to reach their goals and those who cannot mange to do this will be obsolete in the ever-changing nature of the tourism business. The most important feature of the tourism sector is that it is based on human element and it s labor-intensive. Hence, human element is of great importance. This being the case, the customer satisfaction in accommodation establishments will be greatly dependent on the success of the personnel. Performance appraisal in this regard is a tool used to measure the performance of the employees in establishing job satisfaction and enhancing success. Performance appraisal indicates the performance of the individuals and gives insights as to what should be done to improve the performance. As well as promoting the communication between the employees and the establishment. From the perspectives of the managers, it paves the way for an efficient information flow about the performance of the personnel and makes job planning more rationally. This study first examines performance and performance appraisal. Then, through a field study, deficiencies in the application of performance appraisal were determined in the four and five star hotel establishments. According to the results obtained, some suggestions were put forward.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :