Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Agro-turizm ve sürdürülebilirlik ilişkisi: muğla yöresindeki tatuta çiftliklerinde bir araştırma (relationship between agro-tourismand sustainability: a research tatuta farms in muğla religion)

Yazar kurumları :
Student of MS1, Muğla Sıtkı Koçman University2
Görüntülenme :
1080
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kitle turizminin yıkıcılığı ve geri dönüşü olmayan etkileri turistik tüketicileri alternatif turizm türlerine yöneltmiştir. Doğal kaynakların tüketilmesi ve hasarın fazla olması da ülkelerin kalkınma ve stratejik planlarında alternatif turizm türlerine yer verilmesini sağlamıştır. Sürdürülebilirlik kapsamında yer alan ve çevresel tahribatı en aza indirgeyerek ortadan kaldıran turizm türlerinden biri de agro-turizmdir. Agro-turizm kaynakların koruyan, çevreye zarar vermeyen, yerel halkı ve işletmelerin iç içe olduğu bir turizm türünü ifade etmektedir. Bu çalışmada agro-turizm ve sürdürülebilirlik ilişkisi incelenerek Muğla yöresindeki agro-turizm işletmelerinin sürdürülebilirlik doğrultusundaki faaliyetleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat ve katılımcı gözlem kullanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar incelendiğinde Muğla yöresinde faaliyet gösteren agro-turizm işletmelerinin çevreye duyarlı bir turizm türü olan agro-turizm doğrultusunda hareket ettikleri görülmektedir. Katılımcı gözlem sonucu elde edilen bulgular da gelen turistik tüketici profilinin farkındalığını ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Destructiveness and irreversible effects of mass tourism diverted touristic customers to alternative types of tourism. As a result of consumption of natural resources and damage, countries have given place for alternative types of tourism in their development and strategic plans. Agro-tourism is one of tourism types that takes part in sustainability and minimizes environmental damage. Agro-tourism signifies that it protects resources and does not harm the environment. Also, it is intertwined with local community and business. In this study, by examining the relationship between agro-tourism and sustainability, activities of agro-tourism enterprises in Mugla region towardss ustainability were tried to put forth. Semi-structured interviews and participant observation methods were used as research tool. Results obtained from the research show that agro-tourism enterprises operating in Mugla region, act in accordance with environmentally friendly agro-tourism. As a result of the findings obtained from participant observation revealed awareness of touristic consumer profile.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :